วันครอบครัวมาร่วมหยุดควันบุหรี่ในบ้าน

| |
อ่าน : 4,563

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

วันครอบครัวมาร่วมหยุดควันบุหรี่ในบ้าน thaihealth

14 เมษายน เป็นวันครอบครัว การส่งเสริมให้คนไทยได้ดูแลคนในครอบครัวถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เพราะหากคนในบ้านเจ็บป่วยจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวหลายด้าน การสูบบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำร้ายครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม

วันครอบครัวปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถือโอกาสชวนคนเลิกบุหรี่และให้ความใส่ใจคนในบ้านก่อนที่จะสายเกินไป ผ่านการเสวนา "หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่" ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต เมื่อวันก่อน เพื่อบอกถึงสถานการณ์การสูบในครอบครัว ซึ่งจากการสำรวจค่าใช้จ่ายครัวเรือนปีที่แล้วพบค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 12,759 ล้านบาท ในไตรมาสสามของปี 2559 เพิ่มเป็น 13,536 ล้านบาท ในไตรมาสสามของปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 สะท้อนปัญหาบุหรี่ในครอบครัวที่ควรเร่งแก้ไข ในเวทียังนำเสนอผลเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งตนเองและผู้ใกล้ชิด ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการเลิกเป็นสิงห์อมควัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่ได้และไม่กลับไปสูบอีกเป็นหัวใจสำคัญ ควันบุหรี่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในครอบครัว คนสูบบุหรี่หรือบุหรี่มือหนึ่ง ทำร้ายสุขภาพตัวเอง ขณะที่บุหรี่มือสอง ผู้สูดดมควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมาและควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ สังคมจะต้องเข้าใจอันตรายและช่วยขับเคลื่อน ปัจจุบันยังมีบุหรี่มือสามที่เกิดจากอนุภาคละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ที่ตก ค้าง เกาะติดอยู่ตามเส้นผม ผิวหนัง เสื้อผ้าของผู้สูบและวัสดุในบ้านที่สัมผัสผู้สูบ เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าม่าน พรม เบาะ หรือติดค้างตามช่องแอร์ ซึ่งจะคงอยู่ได้นานหลายชั่วโมง แม้ควันบุหรี่จะจางไปนานแล้ว ซึ่งทารก เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดในการรับพิษที่ก่อมะเร็ง เป็นอันตรายต่อชีวิตในระยะยาว ฉะนั้นต้องรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่ลดลง ซึ่งคนไม่สูบบุหรี่กว่า 34 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสอง

วันครอบครัวมาร่วมหยุดควันบุหรี่ในบ้าน thaihealth

"จากการสำรวจของ สสส. คนเลิกสูบบุหรี่ได้เพราะได้กำลังใจ คำชมเชยจากคนในครอบครัวและคนที่รักในวันครอบครัว ถือโอกาสนี้เลิกบุหรี่ เลิกก่อนที่จะติดมาก คนที่จุดบุหรี่สูบกำลังฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง แถมผู้จุดยังฆ่าคนที่รักรอบตัว การสูดดมบุหรี่มือสองเหมือนฆ่ายกครัว เถ้าบุหรี่ที่ฟุ้งกระจายตามการเดินทางของอากาศก่ออันตรายต่อคนอื่นๆ ในสังคม ทั้งความไม่รู้และไม่ตระหนัก การเลิกบุหรี่ตอบโจทย์กรมอนามัย เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การหยุดบุหรี่ 1 มวน ป้องกันโรคคนทุกช่วงวัย" รองอธิบดีกรมอนามัยย้ำ

พรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. บอกว่า การขับเคลื่อนงานไม่สูบบุหรี่ พยายามทำงานช่วยให้เลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวด้อยโอกาส เพราะบุหรี่อยู่ในทุกครอบครัว การสูบบุหรี่ในบ้านมีเยอะ มีนักสูบบุหรี่มือสองได้รับควันที่บ้านถึง 12 ล้านคน เพราะคนในครอบครัวไม่มีทางเลือก นำมาสู่การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว นักสูบเป็นโรคทางเดินหายใจ ปอด หอบหืด โรคหัวใจ คนรับควันทุกวันได้รับผลกระทบก่อโรคมะเร็ง ส่วนเด็กเล็กจะเจริญเติบโตช้าลง วันครอบครัว 14 เมษา.นี้ อยากให้เป็นวันบอกเลิกบุหรี่

วันครอบครัวมาร่วมหยุดควันบุหรี่ในบ้าน thaihealth

ช่วยเหลือประคับประคองช่วยให้คนเลิกบุหรี่มาตลอด ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า บุหรี่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ต้องชวนเลิกสูบ จากการสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 8 คน พบว่า 4 คนเจ็บป่วยหนัก เป็นมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หายใจไม่สะดวก คนเลิกบุหรี่จะเลิกเมื่อเจ็บป่วย ในขณะที่ยังไม่ป่วยหนัก อยากเรียกร้องให้ผู้สูบหรี่เลิกโดยเร็ว เพราะจะสะสมโรคภัย อย่างไรก็ตามผลจากการทำงานรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ปัจจุบัน 100 คน มีนักสูบลดลง 20 คน จากเมื่อ 20 ปีก่อนคนสูบกว่า 50 คน ซึ่งแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ขณะที่ภัยบุหรี่ขณะนี้มาในรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้คนรุ่นใหม่สูบเพิ่มมากขึ้น

"ที่น่าเป็นห่วงคือ มีเด็กในบ้าน พ่อแม่ใช้ทำยาเส้นจึงลองสูบบุหรี่ อีกรายให้ลูกต่อบุหรี่เป็นการกระตุ้นให้สูบ นอกจากนี้ยังมีพ่อสูบ ลูกสูบบุหรี่ตาม เมื่อห้ามลูกให้เลิกบุหรี่ ลูกไม่เลิก เป็นการปลูกทัศนคติคนในครอบครัวให้สูบบุหรี่ เป็นผลกระทบหนักมากในบ้าน" รองผู้จัดการ สสส.กล่าว

การส่งเสริมให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่มีความสำคัญ ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวว่า ในประเทศไทยอุบัติเหตุคร่าชีวิตคน 2.4 หมื่นคนต่อปี ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพราะสูบบุหรี่มากถึงปีละ 5 หมื่นคนเลยทีเดียว ซึ่งเป็นการตายแบบเงียบๆ ตามโรงพยาบาลและบ้าน ตัวเลขมากขึ้นเพราะบุหรี่มือสองและบุหรี่มือสามนั่นเอง ในโอกาสวันครอบครัวนี้ขอให้กำลังใจนักสูบ และพยายามเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยครอบครัวต้องเป็นกำลังใจและช่วยเหลือร่วมทำกิจกรรมอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหรี่ ออกกำลังกาย และจัดสภาพแวดล้อมให้ห่างไกลจากพฤติกรรมการสูบที่คุ้นชิน อุปสรรคในการเลิกบุหรี่มี บุหรี่เลิกยาก แต่เลิกได้ จะต้องนึกไว้เสมอ ตั้งใจเลิกสูบ หยุดทำร้ายครอบครัวและคนที่เรารัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม