รณรงค์โรงงานสีขาวเลิกเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 4,072

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รณรงค์โรงงานสีขาวเลิกเหล้า

โรงงานสีขาวเลิกเหล้า

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า แรงงานจำนวนมากซึ่งมีรายได้จำกัดอยู่แล้ว แต่กลับเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่าน้ำเมา มากกว่าสิ่งจำเป็นของลูกและครอบครัวมากมาย จากการเก็บข้อมูลผู้ใช้แรงงานที่ดื่มสุราต้องสูญเสียรายได้มากกว่าเดือนละ 1,000 บาท รายได้ไม่เพียงพอต่อค่า ใช้จ่าย ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะ วิวาท ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดงานรณรงค์ของเครือข่ายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มียุทธศาสตร์ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาวของกระทรวงแรงงาน เน้นทำงานร่วมกับทุกฝ่ายจนเกิดเป็นโรงงานต้นแบบ ลด ละ เลิก เหล้า ใน 26 จังหวัด มีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสสังคมให้ผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นจิตสำนึกให้คนงานเกิดค่านิยมใหม่ไม่ดื่มเหล้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนงานและครอบครัว

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม