เน้นคนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน

| |
อ่าน : 2,807

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย เน้น “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

เน้นคนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน thaihealth

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น. บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ “วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน” การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก และการเดินขบวนรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน อยากเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อกู้วิกฤติขยะพลาสติก

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญช่วยลดและแก้ปัญหาขยะพลาสติกเพื่อกู้วิกฤติโลกร้อนในวันคุ้มครองโลก 2561 ถือเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากซื้อของจะให้ใส่ถุงหรือไม่ พร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของแล้วหรือยัง ใช้ถุงผ้าให้เป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบช่วยลดถุงพลาสติกลงได้ ที่สำคัญเพียงแค่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเพียงคนละ 1 ใบต่อวัน จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้หลายล้านใบต่อวัน หรือใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนทิ้ง และทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ปัญหาขยะถุงพลาสติกบรรเทาลงได้

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวย้ำว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของประมาณปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ที่ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน เช่น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว รวมประมาณร้อยละ 80 หรือประมาณ 1.2 ล้านตัน โดยเฉพาะปริมาณขยะเมื่อปี 2559 จำนวน 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พบว่า แต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากถึง 500,000 ล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขณะเดียวกันแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม