3 สาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัย

| |
อ่าน : 8,717

ที่มา : คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย สสส.

3 สาเหตุหลักของการเกิดอัคคีภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

ไฟเกิดจากการรวมตัว 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน  ในสภาวะที่เหมาะสม  ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไฟก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

1.เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ 3 สถานะ ได้แก่

-ของแข็ง เช่น ถ่านไม้, ถ่านหิน, ไม้,กระดาษ,ผ้า

-ของเหลว เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันปรุงอาหาร, แอลกอฮอลล์

-ก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้ม(LPG) , ก๊าซธรรมชาติ (NGV), ก๊าซไฮโดรเจน

2.ความร้อน เป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงจุดติดไฟ ทำให้เกิดปฏิกิริยาสันดาป  เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดย่อมจะมีจุดติดไฟ ไม่เท่ากัน

3.ออกซิเจน  ออกซิเจนจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเผาไหม้  ยิ่งมีออกซิเจนมาก เชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟได้ดีขึ้น  และเชื้อเพลิงบางประเภทมีออกซิเจนในตัวเองอย่างเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองลุกไหม้ได้โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนที่อยู่โดยรอบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม