สกอ.เปิดมหาวิทยาลัยช่วยเหยื่อน้ำท่วม

โดย
| |
อ่าน : 1,435

สกอ.เปิดมหาวิทยาลัยไว้รองรับเป็นสถานที่พักพิงและช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น้ำท่วม

ที่ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเชิญตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการนโยบายอุดมศึกษา "รวมน้ำใจอุดมศึกษาช่วยภัยน้ำท่วม" โดยให้ สกอ.แจ้งขอความร่วมมือจากสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ โดยเรื่องด่วนให้ทำทันที ได้แก่ การเปิดพื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พักพิงและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารความเป็นอยู่และยารักษาโรคพร้อมกันขอให้เปิดพื้นที่สำหรับประชาชนนำรถเข้าไปจอด เพราะปัญหาเรื่องที่จอดรถเป็นปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่นการจอดรถทิ้งไว้บนสะพาน จนอาจทำให้เกิดอันตราย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเก็บค่าที่จอดรถหรือไม่ก็ได้ และในวันที่ 12 ต.ค. สกอ.จะจัดตั้งศูนย์อุดมศึกษาช่วยภัยน้ำท่วม ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นศูนย์ประสานงานการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การให้บริการดูแลด้านสัตวแพทย์ การช่วยเหลือภาคการเกษตร และการออกค่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

"ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยจัดทีมงานลงพื้นที่บ้างแล้ว บางมหาวิทยาลัยก็มีการเตรียมการ โดยทุกแห่งสามารถดำเนินการได้เป็นอิสระ แต่อยากให้มีการประสานข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือไม่เกิดความซ้ำซ้อนในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2610-5416-7, 0-2610-5467 ต่อสายทีมงานแก้ปัญหาน้ำท่วม และนอกเวลาราชการ โทร.08-1938-4237 หรือแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ข้อมูลกลางที่ www.mua.go.th/flood.html" รศ.นพ.กำจร กล่าว

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า สกอ.ได้ประสานกับรศ.คลินิก พญ.วารุณี จินาวัตน์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะเป็นศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วมให้กับโรงเรียนแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยดูแลต่อ โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เบื้องต้นเตรียมรองรับผู้ป่วยมาจากรพ.ปทุมธานีแล้ว 28 เตียง นอกจากนี้เตรียมจัดถุงยังชีพสัตว์และถุงยังชีพเด็กอ่อนด้วย ขณะเดียวกัน สกอ.ได้ประสานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการให้ทุนสำหรับกลุ่มนักศึกษาลงพื้นที่ประสบภัย ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อโครงการเพื่อเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยในวันที่ 15 ต.ค. สสส.จะจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเตรียมลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัย ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ด้าน ศ.คลินิก พญ.วารุณี แกนนำประสานงานกลุ่มแพทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมประกอบด้วยตัวแทน รพ.ศิริราช ,รามาธิบดี, มศว,จุฬาฯ มีแนวทางการช่วยเหลือของกลุ่มแพทย์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นการตั้งรับ โดยขอให้รพ.สังกัดมหาวิทยาลัยรับต่อผู้ป่วยและญาติจาก รพ.ที่ประสบภัยน้ำท่วมไปดูแลต่อ และขอให้พยายามรับต่อผู้ป่วยให้มากที่สุด โดย รพ.ราชวิถีจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน และยังขอให้ รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้ง รพ.สังกัดกรมแพทย์ ยกเลิกนัดหมายผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน เพื่อเปิดพื้นที่รองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ประสบภัย  ส่วนที่สองคือมาตรการเชิงรุก จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเบื้องต้นแต่ละรพ.จะดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ทั้งบริการทางการแพทย์ บริการด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ตนขอให้ประสานมาที่ตนโดยตรง เพื่อที่หน่วยแพทย์จะได้ไม่ลงซ้ำซ้อน ได้ที่โทรศัพท์ 08-1907-6384, 08-6550-7410 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม