รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าไม่คุกคามทางเพศ

| |
อ่าน : 6,221

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์

รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าไม่คุกคามทางเพศ thaihealth

ภาคประชาชนรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าไม่คุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 10เม.ย.2561 เวลา 13.00น.ที่ถนนข้าวสาร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางพัชรี อาระยะกุลรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้กำกับการ สน.ชนะสงคราม ผู้อำนวยการเขตพระนคร มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เด็กเยาวชนและประชาชน กว่า 100 คน ร่วมเดินรณรงค์สงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง” โดยเดินรณรงค์ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชาชนไทยร่วมมือ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีสติ เคารพให้เกียรติกัน อยู่ในกรอบของกฎหมาย ภายในงานมีการแสดงรำไทย แร็พเพลง“สงกรานต์ให้ปลอดภัย” การปล่อยขบวนรถสามล้อ และเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์จุดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือในพื้นที่เล่นน้ำ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์จึงมีนโยบายเรื่องการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด กำกับ ดูแลให้การเล่นน้ำสงกรานต์มีความปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดการลวนลาม การกระทำอนาจาร การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2561 กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ สวนลุมพินีในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 และนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 79 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งการร่วมรณรงค์การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ประกาศใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2561 และมีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ จากประชาชนในการเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ปรับแต่งพิเศษ เช่น ท่อน้ำที่มีแรงดันสูง และห้ามการกระทำอนาจารและคุกคามทางเพศต่อเด็กและสตรี รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดในการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ส่งเสริมการขาย จำกัดพื้นที่ในการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า การลวนลามที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะสงกรานต์ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงต่อสตรี ที่เรียกว่า ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของการละเมิดสิทธิในร่างกายของผู้อื่น อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำต้องได้รับโทษ และผู้ถูกกระทำต้องได้รับความช่วยเหลือในทันที เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงต่อไป

“ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการที่จะทำให้ประเพณีสงกรานต์ เป็นงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวด้วยนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านหากพบเห็นเหตุการณ์ การกระทำความรุนแรง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร แต่งกายอย่างไร และอยู่ในสภาพไหน อย่าเพิ่งกล่าวโทษ หรือ ตำหนิ ขอให้เชื่อว่าเขากำลังเป็นผู้เดือดร้อน และ ช่วยพวกเขาให้พ้นจากอันตรายก่อน ก็จะได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา และขอให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง” นางพัชรี กล่าว

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ถนนข้าวสารถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ คาดว่าจะเป็นพื้นที่รองรับชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคือ สร้างความตระหนัก รณรงค์เรื่องการดื่มสุรา การจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มมึนเมาซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บตาย หากพิจารณาตามสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทุกๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่าสองหมื่นราย หากนับเฉพาะช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 60 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 ราย จะพบว่าประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องการเมาแล้วขับและการขับรถเร็ว ยิ่งแอลกอฮอล์ในเลือดมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุมากเท่านั้นและเพิ่มโอกาสลวนลาม อนาจารมากขึ้น ซึ่งจะมีผลเสียร้ายแรงต่อการท่องเที่ยว เพราะบางชาติเห็นว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวด และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การควบคุมพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นทางหนึ่งในการลดผลกระทบ ลดอุบัติเหตุ ลดการลวนลามคุกคามทางเพศเพราะแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ อยากวิงวอนให้ประชาชนผู้ประสบเหตุการณ์ผลกระทบจากน้ำเมา ถูกคุกคามทางเพศ รวมไปถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์ ต้องแจ้งเหตุ อย่าทำเหมือนธุระไม่ใช่ เพราะสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สื่อแนวใหม่ และการตลาดเพื่อสังคม  ในอนาคต  การจักสาน  เมืองจักรยาน  บนทางเท้า  ผู้ประกอบการสังคม  นักคิด  นักสังคมวิทยา  rockefellerfoundation  สลายพุง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ตรวจสุขภาพ  ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  มะนาวไม่รู้โห่  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง  การปลูกผักกินเอง  ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล  งานแถลงผลการศึกษา  ผลวิจัย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม