จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง 'นายร้อย' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน

| |
อ่าน : 6,653

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง \'นายร้อย\' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

มิติใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือ นิด้า - สสส. พัฒนาความรู้ เชื่อมเครือข่าย สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน หวังการบังคับใช้กฎหมายมีศักยภาพสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่      

วันที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นผู้เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษาในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่” ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง \'นายร้อย\' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในระบบตำรวจ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจของตำรวจมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตคนไทยเป็นลำดับต้นๆ และประสบการณ์จากทั่วโลกพบว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมา แม้ว่าตำรวจจะมีส่วนงานด้านการจราจร แต่ในความจริงแล้วการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมาจัดการเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีศักยภาพ ซึ่งการร่วมมือกับนิด้า และ สสส. จะทำให้นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ที่จะออกไปรับใช้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและมีเครือข่ายที่จะร่วมกันทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป

"โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำลังสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยในท้องถนน หรือ Safety Change agent ขึ้น นายตำรวจที่จะจบออกไปนี้จะสามารถทำได้ทั้งการเป็นพนักงานสอบสวนที่วิเคราะห์ได้รอบด้าน ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจงานจราจร หรือสามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้มองเห็นมิติความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม" พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าว

จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง \'นายร้อย\' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ สสส. กล่าวว่า “ทุกๆปี จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีละกว่าสองหมื่นคน นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว และเป็นความสูญเสียมหาศาลที่ไม่อาจะประเมินเป็นมูลค่าได้ นอกจากนี้ยังจะพบผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ปีละประมาณ 150,000 คน และในจำนวนนี้จะกลายเป็นผู้พิการประมาณ 6,000 คน  สสส.จึงถือว่าการช่วยลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนเป็นภารกิจหนึ่งที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15  ปี ซึ่งนอกจากการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุที่ดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น สสส.ยังสนับสนุนสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้แก่ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน และในปี พ.ศ.2561 นี้เน้นการขยายและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ สนับสนุนให้พื้นที่ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โครงการนี้เป็นอีกงานที่ สสส.มุ่งเสริมศักยภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อให้เป็นตำรวจสุภาพบุรุษที่พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนต่อไป

จับมือ 3 ฝ่าย สร้าง \'นายร้อย\' รุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยบนถนน thaihealth

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนิด้า กล่าวว่า “การสร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน และสามารถทำงานเชื่อมประสานในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ รวมถึงสามารถบังคับใช้กฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นภารกิจที่สถาบันการศึกษาสามารถช่วยเติมเต็มได้ ซึ่งการปลูกฝังตั้งแต่กลุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้นหมายถึงเราได้สร้างนายตำรวจที่มีคุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านความปลอดภัยทางถนน บนความรับผิดชอบของผู้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างน้อยเท่าอายุราชการของเขาเลยทีเดียว”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม