พิจารณาขึ้นทะเบียนฟาร์ม หยุดปัญหาราคาหมูตกต่ำ

| |
อ่าน : 832

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พิจารณาขึ้นทะเบียนฟาร์ม หยุดปัญหาราคาหมูตกต่ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

พิจารณาการจดทะเบียนฟาร์มสุกรให้เป็นภาคบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมหมูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว ที่ราคาหมูไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมยังไม่มีการรวบรวมขนาดการผลิตของผู้ประกอบการได้ทั้งระบบ จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมที่มีอยู่ประมาณ 195,000 ราย มีผลผลิตหมูขุนออกสู่ตลาดวันละ 45,000-50,000 ตัว

ทั้งที่ความต้องการบริโภคของตลาดมีไม่เกินวันละ 42,000 ตัว ทำให้มีปริมาณหมูส่วนเกินความต้องการของตลาดอยู่ราววันละ 3,000-8,000 ตัว เนื่องจากการ เลี้ยงสุกรทำกันแบบต่างคนต่างทำ ไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้อง การของตลาด สร้างภาระหนี้สิน ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย ประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด และอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ตั้งทีมคณะกรรมการกฎหมาย เพื่อร่วมผลักดันให้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาใช้ โดยยื่นข้อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ Pig Board พิจารณาเรื่องการจดทะเบียนฟาร์มสุกรให้เป็นภาคบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมหมูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

เพราะเป็นมาตรการที่จะช่วยได้ทั้งในเรื่องการควบคุมโรคระบาด สร้างมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้ได้คุณภาพการผลิตที่ดี มีปริมาณพอเพียงต่อการบริโภคภายในประเทศ และต่อยอดการตลาดต่างประเทศ ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาทั้งหมูขุนและเนื้อหมู ให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนดีขึ้น

อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยถึงผลดีที่ตามมาของการบังคับขึ้นทะเบียนฟาร์มอีกว่า เป็นวิธีช่วยควบคุมการขยายกำลังผลิตที่เกินกว่าความต้องการของตลาด แต่ถ้าฟาร์มใดต้องการจะขยายการผลิตเพิ่ม ต้องมีตลาดใหม่มารองรับ และยังเป็นวิธีช่วยป้องกันการเข้าไปครอบงำตลาดของผู้เลี้ยงต่างพื้นที่ได้ด้วย ผลที่ตามมายังจะช่วยปกป้องและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม