เริ่มแล้ว 7 วันอันตราย

| |
อ่าน : 2,161

ที่มา : มติชน 

เริ่มแล้ว 7 วันอันตราย thaihealth

แฟ้มภาพ

สัปดาห์แห่ง "7 วันอันตราย ลดตายบนถนน" ห้วงสงกรานต์ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน ถึง 16 เมษายน 2561

ทั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งคณะแพทย์ วชิรพยาบาลฉุกเฉินเตรียมรับสถานการณ์ และคณะอื่นที่ไม่ต้องการเห็นตัวเลขนักขับขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุสงกรานต์ไม่ว่าด้วยกรณีใด หลายปีที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานข้อมูลทั้งอุบัติเหตุสงกรานต์และอุบัติเหตุปีใหม่ยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังเป็นปัญหาเดิม โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน มีมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก สาเหตุจากเมาแล้วขับ กับขับรถเร็ว  ที่สำคัญคือ "ประมาท"มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี 2-3 ประการ อาทิ

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มีหลายประการ ตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ยังไม่มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างแท้จริง เช่น การจำกัดความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และผู้ขับขี่ไม่ยอมทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรืออย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา หรือเมายาอย่างอื่น รวมถึงการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ระหว่างทาง

นอกจากนั้นยังละเมิดกฎหมายกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายสถานบริการ กฎหมายทางหลวง กฎหมายขนส่งทางบก อันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่เช่นนักปกครองท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ มาจากสาเหตุเดิมคือ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก หล่านี้ควรมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นประจำ เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยและสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งปีใหม่และสงกรานต์ในแต่ละปี ในแต่ละท้องที่

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนมี อาทิ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างวินัยจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้หน่วยงานเจ้าของถนนตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน และปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ให้เร่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนถึงวันเทศกาลสงกรานต์ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ควรติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นให้ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดเกิดุบัติเหตุใหญ่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นในเร็ววันนี้ หากยังไม่เสร็จต้องมีป้ายเตือนให้ชัดเจนเป็นระยะ

จุดสำคัญอีกบางจุด เช่น จุดตัดทางรถไฟที่เกิดปัญหาบ่อยให้มีความปลอดภัยในการสัญจร เช่น จัดทำคลื่นระนาดเพื่อชะลอความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทำป้ายเตือนในระยะห่างพอสมควรเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นชัดเจนในระยะถี่ๆ

ระยะแห่งเทศกาลสงกรานต์ควรจัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสับเปลี่ยนในการเฝ้าระวัง ปิดแผงกั้น ตามช่วงเวลารถไฟมาควรจัดเตรียมจุดพักรถและจุดบริการเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ รถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และกำชับในเรื่องความเร็ว ผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถตามระยะทางและกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด ยังมีมาตรการอีกหลายประการจากนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม