ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม

| |
อ่าน : 1,268

ที่มา : มติชนออนไลน์

ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

‘สามล้อ-แท็กซี่’ โฉมใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

นายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยในการแถลงข่าวเปิดตัว “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” ซึ่งมีผู้บริหาร พม.  และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ว่า  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ พก.จึง ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการออกแบบ พัฒนา และผลิตรถสามล้อสำหรับคนพิการ  ซึ่งบัดนี้เสร็จสิ้นเป็นรถยนต์ต้นแบบทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าวแล้ว และได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกแล้วเช่นกัน

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ในส่วนแท็กซี่ต้นแบบ เป็นการนำรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอินโนว่ามาดัดแปรงปรับปรุง ให้สามารถรองรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อการสะดวกขึ้น-ลง ออกแบบให้รองรับทางลาด และสามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนรถได้เลย ซึ่ง พก. กำลังศึกษาระเบียบเพิ่มเติมว่า จะให้บริษัทเอกชนนำไปผลิตต่อได้อย่างไร เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่เพื่อคนพิการ

ขณะที่รถสามล้อต้นแบบ มีราคาต่อคันที่ 80,000 บาท ก็มองไว้ว่าคนพิการสามารถยื่นกู้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อออกรถดังกล่าวได้ โดยเปิดให้จองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อยอดถึงจำนวนก็จะสั่งให้โรงงานผลิตต่อไป

อย่างไรก็ตาม คนพิการสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่เพื่อคนพิการได้ ผ่านการโทร.สายด่วน 1479 หรือศูนย์บริการคนพิการ กทม. 0-2354-3388

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม