แนะปชช.เตรียมพร้อมรับมือ พายุฤดูร้อน

| |
อ่าน : 1,626

  ที่มา :  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนะปชช.เตรียมพร้อมรับมือ พายุฤดูร้อน thaihealth

แฟ้มภาพ

          การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน โดยหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศ ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ขณะเกิดพายุให้ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด  งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงหลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ทำให้ดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดภัยได้อย่างปลอดภัย

          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน โดยหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนพายุฤดูร้อนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงทนทาน ติดตั้งสายล่อฟ้า และจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวตามลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหายและได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก ตลอดจนตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักหรือล้ม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา เสาสัญญาณโทรศัพท์

ด้านการเกษตรกรควรจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร สำหรับการปฏิบัติตนขณะเกิดพายุฤดูร้อน กรณีอยู่ในอาคาร ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือใกล้ระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายและผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า รวมถึงไม่อยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหัก อาทิ หลังคาสกายไลท์ ประตู หน้าต่างที่เป็นกระจก เพื่อป้องกันอันตรายจากลูกเห็บตกใส่ กรณีอยู่กลางแจ้ง ควรอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อนำไฟฟ้า อาทิ รางรถไฟ เพิงสังกะสี เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า อีกทั้งงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะ จะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ทั้งนี้ ไม่ควรเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพราะเสี่ยงต่อการถูกล้มทับ อีกทั้งหลีกเลี่ยง การพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อาทิ ทองคำ ทองแดง นาก เงิน และร่มที่มียอดเป็นโลหะ เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าได้ หลังเกิดพายุฤดูร้อน ควรสำรวจความเสียหายของพื้นที่ หากมีผู้บาดเจ็บให้นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่ต้นไม้ล้ม หรือสายไฟฟ้าขาด พร้อมทำเครื่องหมายแจ้งเตือนเป็นเขตอันตราย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน จะช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดอันตราย ทำให้ดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดภัยได้อย่างปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม