ม.อ. สนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

| |
อ่าน : 1,479

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ม.อ. สนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน thaihealth

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสารคาม

อาจารย์ตรีชาติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน เริ่มจากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้มีแนวคิดสานต่อนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศ และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับสังคมสูงวัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการให้มีการออกแบบและปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

นอกจากนั้น อาจารย์ตรีชาติ ยังกล่าวต่อว่า ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ สสส. จะมีการออกแบบบ้านตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะนำไปสร้างเป็นแบบจำลองไว้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปดูรูปแบบของการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุได้ โดยคาดว่าน่าจะดำเนินการออกแบบและสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม