'ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง'

| |
อ่าน : 3,595

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

\'ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง\' thaihealth

ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุวันหยุดยาวสงกรานต์ ในจังหวัดระยอง ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม ด้วยการมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร การจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมคาราวานรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย...กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง" ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน (E6.5) รวมทั้งคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ได้เติบโตจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2560 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และกำลังก้าวสู่การขยายตัว เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จึงเหมาะสมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบนท้องถนนที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง รัฐ อุตสาหกรรม และชุมชน ในการบริหารจัดการการคมนาคมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ พร้อมรองรับการขขยายตัวและดึงดูดการลงทุนต่อไป

\'ดื่ม ง่วง โทร เราไม่ขับ ประชารัฐห่วงใย..กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทาง\' thaihealth

นายสุรศักดิ์ กล่าวเสริมถึงความพร้อมของจังหวัดระยอง ว่า จังหวัดระยองมีความพร้อมที่จะส่งต่อโมเดลความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่สามารถสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือในการบริหารจัดการมาโดยตลอด ดังนั้นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดทั้งปี โดยจังหวัดระยองได้ประกาศวาระจังหวัด กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดประชุมตามวาระจังหวัด (Kickoff การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และหวังว่าโครงการของระยอง จะสามารถขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

นายกฤษณ์ เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการประชารัฐ โดยร่วมกับกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้กำหนดให้ "ความปลอดภัย" เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. และมุ่งมั่นขยายผลโครงการและกิจกรรมสู่ภายนอก เพื่อเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมไทย โดยจัดให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบ และจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ กรวยยาง หมวกกันน็อค เสื้อสะท้อนแสง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานตำรวจ รวมถึงหน่วยอาสาที่ร่วมอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนการจัดคาราวานรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสึกนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ชาวระยอง

นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดมาตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป อาทิ การอบรม Defensive driving ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และ บริษัทคู่ค้า รวมถึงการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับปตท. และกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ PTT Engine Tune Up เพื่อเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันจะทำให้เทศกาลวันหยุดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม