ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม

| |
อ่าน : 3,286

ที่มา : โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้

ภาพประกอบจากโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้

ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth

เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ภาคใต้รวมตัวทำสื่อดีสร้างสื่อสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ กลุ่มละครมาหยา และสถาบันการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ในภาคใต้ ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมดีดี เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ คิดดีไอดอล สู่ปีที่2

โดยได้มีเยาวชนในภาคใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 80 ทีม เพื่อส่งแนวคิดในการเล่าเรื่องสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ผ่านสื่อคลิปสั้นในประเด็น Gen Z Strong เพื่อการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลดอ้วนในเด็กเพื่อเพิ่มการกินผัก และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจและเป็นปัญหาในชุมชน

คิดดีไอดอล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพต่อตนเอง สู่แรงบันดาลใจสำนึกสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่สามารถเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ผ่านกระบวนการเรียนรู้สื่อสารวิถีสุขภาวะ พร้อมเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและสังคม

ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth

นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เรามีน้องๆ ไอดอลคิดดีปีที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนำใน 20 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี​ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา อาสามาช่วยกันออกแบบกระบวนการกิจกรรมพร้อมกับนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สู่เยาวชนต้นแบบในแบบฉบับนักสื่อสารสร้างสรรค์เด็กใต้ ที่สามารถสะท้อนความคิดความเป็นตัวตนของตนเองออกมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวในการร่วมแก้ปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

ด้าน อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พูดถึง คิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ เป็นโครงการที่ดีที่เหมาะกับเยาวชนได้ลุกขึ้นมาทำสื่อดี  เพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลเด็กและเยาวชนมาก การที่ไอดอลอาสามาร่วมกันทำสื่อดีเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนถือเป็นมิติใหม่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน

 

เวทีปฏิบัติการเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่อาสาแกนนำคนรุ่นใหม่ ไอดอลคิดดี ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการใช้สื่อใหม่ ไปพร้อมการมีทักษะการรู้เท่าทัน สร้างความเป็นพลเมืองสื่อใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เวทีพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ จึงเป็นเวทีทักษะฉลาดรู้เท่าทันตรงเป้าหมายผ่านประเด็นสุขภาวะพร้อมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ สู่สังคมให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth

ขณะที่ นางสาวสุพรรณิการ์ นพรัตน์  นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในคิดดีไอดอลปีที่ 2 กล่าวว่า ตนและเพื่อนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจึงได้เสนอแนวคิดปัญหาประเด็นส่งเสริมการกินผักในเด็ก ผ่านสื่อดี เพราะมองว่าสื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมาก การที่มีสื่อดีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายตรงประเด็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กๆ ของพวกเรา เครือข่ายคิดดีไอดอล ที่ใช้พลังของสื่อออนไลน์พร้อมลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมาย ใน 8 จังหวัด 15 พื้นที่ของภาคใต้ 

หลังจากที่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ "คิดดีไอดอล"  ภาคใต้ ได้ร่วมเวทีสร้างเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ จะได้กลับไปผลิตสื่อสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมในพื้นที่ใน 8 จังหวัดของภาคใต้ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

CSR คุณทำได้  กระดูกบาง  cancer  ธูป  ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด  พี่ยิ้ม  สหพันธ์ผู้ใช้และนักจักรยานแห่งยุโรป  ตักบาตร  ช่วยขัดเกลาจิตใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผ้าอนามัย  บริการสุขภาพ  รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  โลกออนไลน์  คนไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียน โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ smoke free school chiangmai มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  พลังงานแสงอาทิตย์  เดือนแห่งความรัก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม