โรคอาหารเป็นพิษ

| |
อ่าน : 2,171

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โรคอาหารเป็นพิษ thaihealth

ป้องกันไว้ ชีวิตปลอดภัย จากอันตรายโรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษ จะยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย เพราะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระ บางรายที่เป็นมากอาจจะหมดสติถึงตายได้ เนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่นิยมรับประทานอาหารปรุงไม่สุก หรือพืชที่เก็บตามธรรมชาติ ได้แก่ เห็ด ซึ่งอาจเป็นเห็ดพิษ รวมทั้งเห็ดในธรรมชาติที่มีจำนวนมากและนิยมนำมาบริโภค  นอกจากนี้ยังพบได้ในอาหารกระป๋อง อาหารทะเล  และน้ำนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ 

โรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากรับประทานอาหาร อาการของโรคจะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงจนถึง  8  วัน หลังการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร และอุจจาระร่วง

ข้อควรปฏิบัติป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ มีดังนี้

- ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง  

- ห้ามรับประทานอาหารดิบ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ โดยเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์

- ควรรับประทานอาหารเมื่อปรุงเสร็จทันที หรือสุกใหม่ ๆ

- เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่จะนำมารับทาน ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานอีก สำหรับอาหารทารกต้องนำมารับประทานทันทีหลังปรุงสุก และไม่ควรเก็บไว้ 

- หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารด้วยกัน เพื่อไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปนเปื้อนกับอาหารดิบ เช่น การใช้มีด เขียง ต้องแยกระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก  เป็นต้น

- เลือกอาหารที่มีขบวนการผลิตที่ปลอดภัย

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร และรับประทานอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ อย่าใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วโดยตรง  

- รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด โดยเฉพาะโต๊ะที่ใช้ปรุงอาหาร

- น้ำดื่ม และ น้ำใช้ต้องสะอาด โดยเฉพาะน้ำสำหรับปรุงอาหารต้องสะอาด

- ควรเพิ่มความระมัดระวังในเตรียมอาหารสำหรับทารกหรือเด็ก

- กินอาหารร้อน สุก สะอาด ปราศจากสารพิษ

ล้างมือเป็นนิจ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สารตะกั่ว  อิสลามนานาชาติ  กรุงเทพฯ  ผลิตสื่อ  ขยะ  แรงงานบ้านพระเจดีย์สามองค์  ภูมิดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ สมุนไพร บำรุงหัวใจ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  “ถีบชมเมือง ให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค”  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  วาไรตี้  อุบติเหตุ  รักแรกพบ  Dr. Moe Ko Oo  บ้านเวียงหวาย  เครือข่ายชุมชนงดดื่มเหล้า  กฏหมายห้ามดื่มบนรถ  Ms.Line Matthiessen  ตายก่อนวัย  ระดมพลังร่วมกันยกเลิก สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สื่ออินเทอร์เน็ต  แอพพ์มือถือ  เปิดใจวัยรุ่น  บ้านหนูปลอดบุหรี่