กินผักปลอดสารพิษ 'ชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค'

| |
อ่าน : 11,552

ที่มา: เดลินิวส์

กินผักปลอดสารพิษ \'ชีวิตดีมีสุข ไม่มีโรค\' thaihealth

แฟ้มภาพ

          อาหารนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ และอาหารที่บริโภคนั้นต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค ทางเครือข่ายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค อ.ศรีบุญเรือง นำโดย นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จึงมุ่งสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยไร้สารพิษ และกระตุ้นให้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

          ดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอศรีบุญเรือง จึงพร้อมใจกันจัดมหกรรม "อาหารปลอดภัย ของดีศรีบุญเรือง เมืองคนดี เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน" ตอกย้ำสู่เป้าหมายในการที่จะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน"อาหารดี ชีวีมีสุข  ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย" ร่วมในวัน อสม. ประจำปี 61 วันที่ 5 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อสร้างกระแสในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้นำพืช-ผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมประกวดและจำหน่ายของภาคีสุขภาพ อ.ศรีบุญเรือง โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมผักปลอดสาร ตลาดสีเขียว รพ.อาหารปลอดภัย ประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้

          นายสะไกร กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสของผู้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษมีการตอบรับมากขึ้น แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งหากผู้ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด ก็คงจะไม่เกิดปัญหาสารพิษตกค้างดังที่เป็นข่าวเช่นทุกวันนี้ วิธีการเลือกบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือมีเครื่อง หมายรับรองว่าเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ควรบริโภคผักทันทีที่ซื้อมาหรือหลังการเก็บเกี่ยวและบางชนิดควรทิ้งช่วงไว้สักระยะหนึ่งหรือเรียกกันว่า "ทิ้งให้ล้มต้น" ก็จะทำให้สารเคมีที่ตกค้างสลายตัวไปจนลดน้อยลง และรสชาติผลไม้ก็ดีขึ้น

          สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต่ออีกว่า จากการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของ อ.ศรีบุญเรือง ที่ผ่านมาพบว่าผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขคือ สถานประกอบการผลิตอาหาร ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ (GMP) และมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันเชื้อรา สารโพร์ล่า และยาฆ่าแมลงพบว่ามีความปลอดภัย ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดีถึงดีมาก ดังนั้น ร้านอาหาร แผงลอย ผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จากความสำเร็จดังกล่าวเป็นเพียงความสำเร็จในเชิงปริมาณเท่านั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

          การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารของชุมชน จะส่งผลให้ประชาชนใน อ.ศรีบุญ เรือง ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหารอย่างครอบคลุมมากขึ้น.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม