รพ.ศรีธัญญา เปิดศูนย์ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวช แนวใหม่

| |
อ่าน : 1,288

ที่มา: มติชนรายวัน

รพ.ศรีธัญญา เปิดศูนย์ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวช แนวใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

จุดเด่นของการฟื้นฟูแนวใหม่นี้ ผู้ป่วยจิตเวชจะมีส่วนร่วมในการรักษา เจ้าหน้าที่จะเป็นโค้ชประคับประคอง ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวัง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ ไม่กลับมาป่วยซ้ำ

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล (รพ.) ศรีธัญญา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายในปี 2561 ว่า ขณะนี้ รพ.ศรีธัญญา ได้ปรับโฉมบริการทั้งด้านสถานที่ หอพักผู้ป่วย บรรยากาศบริการอบอุ่น เป็นมิตร ปลอดภัย ให้เกียรติผู้ป่วยประดุจคนในครอบครัว จัดลานออกกำลังกาย และสวนหย่อมเอื้อต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วย โดยมีผู้ใช้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและในวันละ 1,100 คน ผลการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ไม่กลับไปก่อความรุนแรงซ้ำทั้งต่อตัวเอง ในบ้านและชุมชนใน 1ปี ร้อยละ 99.6

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า นอกจากนี้ รพ.ศรีธัญญา ได้เปิดศูนย์สนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Center) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตสังคมให้ผู้ป่วยจิตเวชรายบุคคลและรายโรค เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรี สมคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดเด่นของการฟื้นฟูแนวใหม่นี้ ผู้ป่วยจิตเวชจะมีส่วนร่วมในการรักษา เจ้าหน้าที่จะเป็นโค้ชประคับประคอง ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวัง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ ไม่กลับมาป่วยซ้ำ หลังจากทดลองใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พบว่า ผู้ป่วยและญาติพอใจมาก สบายใจขึ้น โดยจะประเมินผลในอีก 6 เดือน เพื่อพัฒนาเป็นมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในระดับประเทศ และขยายผลใช้ในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ” น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวและว่า ปี 2560 รพ.ศรีธัญญา มีผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตใช้บริการประเภทผู้ป่วยนอก 125,054 คน เฉลี่ยวันละ 510 คน ผู้ป่วยใน 5,147 คน เฉลี่ยวันละ 650 คน ใช้เวลารักษาฟื้นฟูเฉลี่ย 44 วัน โรคที่พบอันดับ 1 คือ จิตเภท ร้อยละ 40 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 13 และโรคอารมณ์ 2 ขั้ว ร้อยละ 7

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า ศูนย์รีคัพเวอร์ตั้งอยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 มีสหวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักอาชีวบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้บริการ 28 คน และมีจิตอาสาที่เคยมีประสบการณ์ป่วยทางจิตเวชมาก่อน และผ่านการอบรมการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือเรียกว่า กลุ่มเพียร์ซัพพอร์ต (Peer Supporter) 8 คน ผู้ป่วยจิตเวชหรือญาติที่สนใจ สามารถติดต่อรับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูฯในวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น. หรือติดต่อขอรับบริการผ่านแอพพลิเคชั่น Recovery Star เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม