สสส.จับมือ 5 มหาวิทยาลัย หนุน ‘ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน’

| |
อ่าน : 1,033

เรื่องโดย : ธิดารัตน์ มิ่งสมร Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สสส.จับมือ 5 มหาวิทยาลัย หนุน ‘ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน’ thaihealth

สสส.ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center)

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) โดยร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามนามบันทึกข้อตกลง ณ ลานสาละ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ความสำคัญเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม มากกว่าปีละ 1,000 คน  หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน ทั้งเกิดจากในบ้านและนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง ดังนั้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ คือ การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อทุกคน หรือ “Universal Design” ซึ่งเป็นการออกแบบและปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ให้เอื้อต่อการใช้งานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ สสส. จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม