สั่งเตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งบุกกรุงฯ

| |
อ่าน : 743

ที่มา : สยามรัฐ

สั่งเตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งบุกกรุงฯ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ว่าฯอัศวินประชุมทุกหน่วยงานรับมือ สั่งเกาะติดสถานการณ์-ให้ข้อมูลข่าวสารประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กทม. โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กทม. อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานได้เตรียมการเพื่อป้องกันไว้แล้ว อาทิ ประสานงานกรมชลประทานผันน้ำเข้าในพื้นที่กทม.การตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและตามคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภค จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยากรณีที่ค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน เพื่อไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าตามคลองซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกษตรกร จัดประชุมร่วมกับเกษตรกร และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง

นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสม หรือพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกพืชเสริม เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  นวัตกรรมวร้สงสุขครอบครัวอบอุ่น  อา่การไอ  ไข้หวัด  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  เทศบาลตำบลสูงเม่น  วิธีรับประทานยาที่ถูกต้อง  แพทย์ท้องถิ่น  เส้นเลือดสมองแตก  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  คุณธง ตั้งศรีตระกูล  เชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  ปวดข้อต่อ  วันคุ้มครองผู้บริโภค  โรงเรียนสิริเสนาวิทยา  วิถีชีวิต  ร่างกายอ่อนแอ  กรอบของกฎหมาย  การเยียวยาแรงงานข้ามชาติหญิง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม