สั่งเตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งบุกกรุงฯ

| |
อ่าน : 707

ที่มา : สยามรัฐ

สั่งเตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งบุกกรุงฯ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ว่าฯอัศวินประชุมทุกหน่วยงานรับมือ สั่งเกาะติดสถานการณ์-ให้ข้อมูลข่าวสารประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กทม. โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กทม. อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานได้เตรียมการเพื่อป้องกันไว้แล้ว อาทิ ประสานงานกรมชลประทานผันน้ำเข้าในพื้นที่กทม.การตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและตามคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภค จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยากรณีที่ค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาน เพื่อไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าตามคลองซึ่งจะมีผลกระทบต่อเกษตรกร จัดประชุมร่วมกับเกษตรกร และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง

นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสม หรือพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกพืชเสริม เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม