กำหนดการ “มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า” Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 2 “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข”

โดย
| |
อ่าน : 1,608
กำหนดการ
“มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า” Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 2
“การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” 

ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09.00 - 09.10 น.     นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
09.10 - 09.30 น.     ตัวแทนนักสร้างองค์กรแห่งความสุข รับโล่รางวัลและของที่ระลึก 14 องค์กร
09.30 - 12.30 น.     นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุขแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด
บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด
บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วี - แคน เมค จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรม อะไหล่ (1999) จำกัด
บริษัท พี.เอส.พี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ์ จำกัด
12.30 - 13.30 น.     ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น.     นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข (ต่อ)
บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
บริษัท สยาม ดี. เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พีบี โลหะกิจ จำกัด
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม