กำหนดการ “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”

โดย
| |
อ่าน : 1,518
กำหนดการ
 “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”
วันที่ 4 เมษายน 2561
ณ พิพิธบางลำพู  เขตพระนคร กทม. 
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน
09.00 - 10.00 น.     เวทีเสวนา สงกรานต์กลับปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า
“ ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง คาดเข็มขัด สวมหมวก ”
ผู้ร่วมเสวนา 
1. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ถนนเล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย “ถนนข้าวเหนียว”
2. นายโชคดี  วิศาลสิงห์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์โพสต์พับลิชชิง  Bangkok Post Public Company Limited (M2F) 
พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัยจัดโดยภาคธุรกิจ
3. นางพาณี โกยสมบูรณ์ เจ้าของศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket)
พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัยจัดโดยเจ้าของธุรกิจ
4. นายพีระศักดิ์  มาตรศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (การสร้างมาตราการด่านชุมชน) 
5. นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ หนุนใช้มาตราการชุมุชนลดอุบัติเหตุ  
ดำเนินรายการโดย  นายพรหมมินทร์   กัณธิยะ  
10.00 - 10.10 น.     เข้าสู่พิธีการแถลงข่าว
การแสดงต้อนรับประธานชุดดุริยประณีต การแสดงออเจ้าเอย จินตลีลา
10.10 - 10.20 น.     กล่าวรายงานโดย นายวิษณุ  ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯ
10.20 - 10.30 น.     กล่าวเปิดงานแถลงข่าว “ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย  พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 
“ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง คาดเข็มขัด สวมหมวก ”
โดย  ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม   
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.30 - 10.45 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที  พร้อมการแสดงการละเล่นแบบไทยๆ
10.45 - 11.00 น.     ประธานเยี่ยมชมบูธ 
11.00 - 11.20 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
12.00 น.                  การแสดงปิดการแถลงข่าว 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

กฤษณะ  say

ออกกฎหมาย 7วันอันตราย ห้ามซื้อขายเหล้าไปเลย จบ

Post : 11 เม.ย. 2561 12:07:20

 

กฤษณะ  say

ออกกฎหมายดื่มห้ามขับไปเลย

Post : 11 เม.ย. 2561 12:06:31

  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม