กำหนดการ กิจกรรมเสวนา เรื่อง “หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่”

โดย
| |
อ่าน : 1,437
กำหนดการ
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่”
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกท
 
13.00 - 14.00 น.     ลงทะเบียน
13.30 - 13.40 น.     การแสดงชวนเลิกบุหรี่โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
13.40 - 13.50 น.     การแสดงนิทาน “บุหรี่มวนยักษ์”
13.50 - 14.00 น.     การแสดงประกอบดนตรี
14.00 - 14.15 น.     การแสดงเปิดงาน
พิธีเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
นางพรสม เปาปราโมช รองอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
14.15 - 14.45 น.      เสวนาในหัวข้อ “หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่”  โดยวิทยากร
1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. นางพรสม เปาปราโมช รองอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. ดร. นพ. บัณฑิต ศรไพศาล : รองผู้จัดการ สสส. 
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)
4. นางเอื้อง คำยัน ผู้เคยสูบบุหรี่ ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยของบุหรี่
ดำเนินรายการ โดย คุณกาลเวลา เสาเรือน
14.45 - 15.00 น.     การให้สัมภาษณ์
15.00 - 15.30 น.     การแสดงปิดงาน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม