ก.เกษตรฯ เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำช่วยภัยแล้ง

| |
อ่าน : 459

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ก.เกษตรฯ เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำช่วยภัยแล้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

ก.เกษตรฯ เร่งทำฝนหลวงเติมน้ำ ช่วยภัยแล้งและพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำในเขื่อนบางเขื่อนยังอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับในด้านการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าทางภาคเหนือ ได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทุกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ยังคงติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ร้องขอทันที ที่สภาพอากาศเหมาะสม และจะประสานกับประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม