นักศึกษา กศน. ร่วมอบรมงานเสริมสวยสร้างอาชีพ

| |
อ่าน : 1,020

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

นักศึกษา กศน. ร่วมอบรมงานเสริมสวยสร้างอาชีพ thaihealth

อบรมสร้างอาชีพแก่นักศึกษา กศน.

นักศึกษา กศน.ร่วมอบรมงานเสริมสวย สร้างอาชีพ ภายใต้ "โครงการเยาวชน กศน.พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย" เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพให้เยาวชนในระบบ กศน. ทั้งเยาวชนทั่วไปและที่เป็นแม่วัยรุ่น มีทักษะในการดูแลและจัดการชีวิตของตนเอง

โครงการเยาวชน กศน.พูดเองเพศอย่างปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง กศน.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน (North Net) ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม