(ร่าง) กำหนดการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

โดย
| |
อ่าน : 2,316
(ร่าง) กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.20 น.
ณ ลานสาละ ชั้น 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
13.00 - 14.00 น.     ลงทะเบียน พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 
14.00 - 14.10 น.     พิธีกรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
วีดีทัศน์สถานการณ์สังคมสูงวัย
14.10 - 14.20 น.     รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
14.20 - 14.30 น.     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
14.30 - 14.40 น.     พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 6 หน่วยงาน โดย
1. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
3. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14.40 - 14.50 น.     ผู้ลงนามข้อตกลงและสักขีพยานถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
14.50 - 15.20 น.     เวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “อนาคตของประเทศไทยกับ Universal Design” โดย
- รศ .เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
- คุณ ชนะ ภูมี คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
- ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
ดำเนินรายการโดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.20 - 15.30 น.     พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม