ดันตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ อ.เชียงคาน

| |
อ่าน : 1,032

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ดันตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ อ.เชียงคาน thaihealth

อำเภอเชียงคาน ดันตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อแม่เลี้ยงเดี่ยว มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางกัญญาพัทร สมดี แม่ค้าชาวอำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เปิดเผยว่า ประกอบอาชีพทำอาหารบรรจุถุง วางขายบนแผงภายในตลาดเช้าเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นี่คือหนึ่งในตัวอย่างคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เริ่มจากการเสนอความต้องการของตนเองในการขอรับความช่วยเหลือ สนับสนุน จากกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล และส่งเสริมกับกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องมีภาระรับผิดชอบบุตรเพียงลำพัง

นางกัญญาพัทร สมดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ยินข่าวว่ามีโครงการมาให้ความช่วยเหลือ ครอบครับที่มีลูก แต่ไม่มีสามี ทีแรกไม่อยากไป อายชาวบ้าน ไม่อยากให้สังคมรู้จักว่าตัวเองมีลูกไม่มีสามีเราทำอาหารขายอยู่แล้ว แต่ทางโครงการเข้ามาต่อยอด สนับสนุนเงินทุน เพราะเราไม่มีกองทุน เรื่องค่าใช้จ่ายเรามีมากกว่ารายรับ ทางกลุ่มจะให้คำปรึกษา สิ่งไหนที่เราไม่มี ไม่เพียงพอ ทางกลุ่มจะให้ความช่วยเหลือ เรานำไปหาไปเล่าให้ทางกลุ่มฟังมาว่าเราไม่มีรายได้ เราต้องไปกู้หนี้นอกระบบ ทางกลุ่มทำให้เรามีเงินทุนเพิ่มมากขึ้น ค้าขายดีขึ้น

ดันตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ อ.เชียงคาน thaihealth

ด้าน นางไพรินทร์  แก้วกัญญา พี่เลี้ยงโครงการส่งเสริมศักยภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวเชียงคาน ระบุ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคน รวมถึงพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วย ไปสำรวจมา สำรวจเสร็จก็มาพูดคุยว่าจะช่วยอย่างไร มารวมกัน เมื่อพูดคุยกันเสร็จจะเห็นปัญหา เมื่อเห็นปัญหาจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไร ครั้งแรกอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่า ตัวเองเป็นหม้าย สามีหนี บางกรณีหย่ากัน กลัวเพื่อนบ้านจะรู้ว่าตัวเองหย่าสามี กลัวได้รับผลกระทบทางสังคม ทางกลุ่มจะให้สมาชิกบอกความต้องการของตน  ส่วนมากทางกลุ่มจะให้เล่าถึงปัญหาว่ามีอะไร ต้องการอะไร ครอบครัวเป็นอย่างไร และมาหาทางแก้ไข ต้องการให้แก้ไขอย่างไร ค้นออกมาจากตัวของผู้เดือดร้อน เช่นแม่ต้าที่ทำอาหารอยู่แล้ว แต่เงินทุนไม่เพียงพอ โดยกลุ่มฯ จะหางบประมาณไปสมทบ เพื่อให้สามารถต่อยอดอาชีพ ขยายขึ้นจากได้เงินวันละ 500 – 600 บาท ให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตทางกลุ่มฯ มีแนวคิดว่า จะตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว กองทุนนี้จะคล้ายกันกับยกตัวอย่างกองทุนออมวันละ 1 บาท หากกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวมีกองทุน เพื่อช่วยเหลือในการเยี่ยมคนไข้ที่นอนโรงพยาบาล ลูกหลานที่เรียนหนังสือ ที่ขาดแคลนสามารถที่จะยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ โดยตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ วันนี้จะเริ่มต้นออมกันวันละ 100 บาท ซึ่งจะทำให้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความเข้มแข็ง และยืนด้วยตัวเองได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม