เสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่-ไร้บ้าน-มีงานทำ”

| |
อ่าน : 927

ที่มา : เรื่องโดย ธิดารัตน์ มิ่งสมร Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 

เสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่-ไร้บ้าน-มีงานทำ” thaihealth

สสส. สถาบันวิจัยสังคมจุฬา และภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคม จัดเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ“หน้าใหม่ – ไร้บ้าน” มีงานทำ นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม จัดเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ “หน้าใหม่ – ไร้บ้าน” มีงานทำ เพื่อศึกษาต้นทุนการแก้ปัญหาคนไร้บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับคนไร้บ้าน เพื่อลดต้นทุนและลดปัญหาคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสังคม โดยมี นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานสนับสนุนองค์ความรู้ สสส.  ดร.ธานี ชัยวัฒน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวงเสวนา ณ โรงแรมเอทัล ลุมพินี

นางภรณี กล่าวถึงสาเหตุที่ให้ความสำคัญกับคนไร้บ้านว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เป็นบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่ประสบปัญหาทั้งด้านสุขภาพและปัญหาสังคม จากผลการสำรวจจากกลุ่มคนในจังหวัดต่างๆ พบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างและนโยบาย ทำให้คนไร้บ้านไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้คนไร้บ้านประสบปัญหาด้านสุขภาพมากมาย  สสส.จึงให้ความสำคัญ ในการผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนามีขึ้น เพื่อหวังแก้ปัญหาคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมให้มีจำนวนที่น้อยลง รวมถึงพัฒนาให้คนไร้บ้านมีศักยภาพ มีงานทำ ได้รับการยอมรับ และโอกาสจากผู้ประกอบการ เพื่อให้มีรายได้และมีเป้าหมายที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

                                                                                                                                                 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม