เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 ณ หาดใหญ่

| |
อ่าน : 758

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 ณ หาดใหญ่ thaihealth

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 6 พร้อมเขื่อมั่นสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักศึกษา

ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย  ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่แห่งที่ 6 ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกล่าว ชื่นชมในความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานใจ ประสานงานของคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม  ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เป็นการสร้างความสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยาน นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ที่สำคัญขอขอบคุณคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอให้จัดงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและเชื่อมั่นว่า การร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ และได้ร่วมบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวเพิ่มว่า ตามที่โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้จัดตั้งศูนย์รักล้อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ขึ้น  นอกจากเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนภายในจังหวัดสงขลาได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในการลดใช้พลังงาน ลดมลภาวะ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และหันมาใช้จักรยานในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแล้ว เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาซ่อมบำรุงดูแลให้ความรู้เรื่องจักรยานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาโดยให้ความรู้เรื่องจักรยานอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดการรวมตัวกันทำกิจกรรมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจักรยาน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการรับบริจาคจักรยาน (ธนาคารโรงเรียน)ในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วิสาหกิจ ชุมชน การปกครอง เข้มแข็ง บ่อหิน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ยิ้มได้เมื่อภัยมา แนะชุมชนสู้ภัยพิบัติ เรื่องเล่าจากลำน้ำเข็ก 8 ก. เอาอยู่ ดร.กิติชัย รัตนะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  บริหารหัวใจ  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  ผงชูรส  ความสุขในองค์กร  ส่งเสริมการอ่าน  โทลูอีน  สินค้าและบริการ  กพย.  วัฒนธรรมสงกรานต์แบบไทย  ถั่วขาว  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth น้ำตาล ความหวานในขนม เครื่องดื่ม นมพร้อมดื่ม นมผงสำหรับเด็ก  แก้โรคท้องร่วง  กองทัพเรือ  จังหวัดตาก  ประชาชนพื้นที่สูง  ห้ามบริโภค  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม