เปิดค่าย `สสส. Sports Leader Summer Camp2018`

| |
อ่าน : 1,368

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เปิดค่าย \'สสส. Sports Leader Summer Camp2018\'  thaihealth

เปิดค่าย'สสส..Sports Leader Summer Camp2018' คอร์โนแอนด์แนชจับมือสสส.สานต่อโครงการเพื่อเยาวชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา14.00 น. ที่ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด จัดงานแถลงข่าวโครงการ สสส. Sports Leader Camp 2018 ขึ้น โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 และนายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับบริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการ สสส. Sports Leader Summer Camp 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการขยายผลในเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ชุมชนของตน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีแนวคิดที่เป็นระเบียบแบบแผน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ผู้นำชุมชน  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2561 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานท้องถิ่นหรือเป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่น หรือครูอาจารย์ในท้องถิ่น อายุ 25 ปีขึ้นไป รับสมัครจำนวน 30 คน

หลักสูตรที่ 2 ผู้นำเยาวชน แบ่งเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 จัดในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.อำนาจเจริญ

รุ่นที่ 2 จัดในระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของชุมชน มีความประพฤติดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นกลุ่มเครือข่าย อายุระหว่าง 13-15 ปี

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th และ Facebook/สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-7930-3084, 0-2508-8272.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม