โรงเรียนหมอประจำบ้านผู้ป่วย

| |
อ่าน : 2,129

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

โรงเรียนหมอประจำบ้าผู้ป่วย thaihealth

โรงเรียนหมอประจำบ้านห้วยโป่งปลุกพลังครอบครัวช่วยเกื้อกูลผู้ป่วย

หมอประจำบ้านที่บ้านห้วยโป่ง นำวิธีที่ชาวบ้านเคยชินของหนังกลางแปลงขายยาพ่วง โดยมีวินัย บุญปลูก ผู้ดำเนินโครงการไปเล่นดนตรีให้ฟังฟรี ไม่มีการขายยา แต่เราขายความรู้ในการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ เรียกว่า “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” วิธีการนี้ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชาวบ้านทั้งตำบล

โครงการหมอประจำบ้านจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้แล จำนวน 24 คู่ รวมทั้งหมด 48 คน หลังจากนั้นนำทั้งหมดมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของโรค การดูแลสุขภาพว่าควรทำอย่างไร และการต่อสู้กับโรคเบาหวาน ความดัน ควรทำอย่างไร เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

ผู้ดูแลหรือหมอประจำบ้านถือว่ามีความสำคัญในการที่จะต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยก็เหมือนคนป่วยกันทั้งบ้าน สูญเสียทุกอย่าง ทั้ง เงิน เวลา การทำงาน และกำลังใจ ทางโครงการจึงนำเอาทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมาปรับทัศนคติเชิงบวกให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าโรคเบาหวาน ความดัน โรคไต หายได้ ขณะเดียวกันทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าโรงเรียนหมอประจำบ้านก็จะต้องนำความรู้ที่ไปกระจายต่อให้กับคนอื่นๆ ในชุมชนด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม