โรงเรียนหมอประจำบ้านผู้ป่วย

| |
อ่าน : 2,320

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

โรงเรียนหมอประจำบ้าผู้ป่วย thaihealth

โรงเรียนหมอประจำบ้านห้วยโป่งปลุกพลังครอบครัวช่วยเกื้อกูลผู้ป่วย

หมอประจำบ้านที่บ้านห้วยโป่ง นำวิธีที่ชาวบ้านเคยชินของหนังกลางแปลงขายยาพ่วง โดยมีวินัย บุญปลูก ผู้ดำเนินโครงการไปเล่นดนตรีให้ฟังฟรี ไม่มีการขายยา แต่เราขายความรู้ในการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ เรียกว่า “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” วิธีการนี้ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชาวบ้านทั้งตำบล

โครงการหมอประจำบ้านจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้แล จำนวน 24 คู่ รวมทั้งหมด 48 คน หลังจากนั้นนำทั้งหมดมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของโรค การดูแลสุขภาพว่าควรทำอย่างไร และการต่อสู้กับโรคเบาหวาน ความดัน ควรทำอย่างไร เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

ผู้ดูแลหรือหมอประจำบ้านถือว่ามีความสำคัญในการที่จะต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยก็เหมือนคนป่วยกันทั้งบ้าน สูญเสียทุกอย่าง ทั้ง เงิน เวลา การทำงาน และกำลังใจ ทางโครงการจึงนำเอาทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมาปรับทัศนคติเชิงบวกให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าโรคเบาหวาน ความดัน โรคไต หายได้ ขณะเดียวกันทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าโรงเรียนหมอประจำบ้านก็จะต้องนำความรู้ที่ไปกระจายต่อให้กับคนอื่นๆ ในชุมชนด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม