ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ช่วยเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม

| |
อ่าน : 3,829

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ช่วยเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม thaihealth

เพิ่มทักษะปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่ช่วยมลาบรีเปลี่ยนผ่านจากช็อคทางวัฒนธรรม

คนพื้นราบรู้จักชาวมลาบรี ในชื่อ “ตองเหลือง” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน ในป่าแถบจังหวัดน่านและแพร่ ดำรงชีวิตหากินกับป่าอย่างพอเพียง ไม่มีการกักตุนอาหาร ต้องการแค่ไหนก็เสาะหาแค่นั้น และย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ทำให้ป่าฟื้นตัวและยังความอุดมสมบูรณ์ได้ตลอด

เมื่อป่าหมดลง มลาบรีกลุ่มบ้านห้วยหยวกได้รับพื้นที่จัดสรรให้ตั้งบ้านอยู่ 32 ครัวเรือน มีที่ดินทำกินและสุสานจำนวน 7 ไร่ แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ชุมชนไม่สามารถปรับตัวได้ จึงเกิดปัญหาด้านสุขภาวะ เพราะวิถีดั้งเดิม มลาบรีจะไม่เพาะปลูกจึงขาดความรู้ในเรื่องกสิกรรม แม้วัยแรงงานจะออกไปรับจ้างได้เงิน หากความรู้ที่ไม่เท่าทัน ก็ทำให้รายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว กลายเป็นหนี้ท่วมหัวแบบไม่รู้ตัวเลขแน่ชัด และทำงานชดใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมด

เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของชาวมลาบรี ศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) ร่วมกับ สสส. จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนห้วยหยวก (มลาบรี) หมู่ 6 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา และโครงการส่งเสริมเกษตรหลังบ้านความพอเพียงชุมชนภูฟ้า (มลาบรี) หมู่ 3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ เน้นให้ปลูกผัก แปรรูป ถนอมอาหาร เก็บไว้รับประทานในระยะยาว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม