โคราช หารือ 'เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย'

| |
อ่าน : 1,235

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

โคราช หารือ \'เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย\' thaihealth

จ.นครศรีธรรมราช หารือเตรียมกิจกรรม 'เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย' 2561

ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 มีนาคม2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น 2 รักษาการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดเวทีหาข้อตกลงร่วมในการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด/ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ผู้แทนตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช/ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี/ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคใต้/ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน/ผู้แทนสื่อมวลชน/ชุดเฉพาะกิจควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด (ฉก.คปส) / ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขา

ในที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นสีผสมอาหาร ไม่เสพยาเสพติด เล่นน้ำอย่างสุภาพและรณรงค์แต่งตัวแบบไทย รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม หยุดคุกคามทางเพศ โดยกำหนดพื้นที่รณรงค์จุดเช็คอินหน้าถนนราชดำเนิน (ศาลาประดู่หก) ในการนี้มติที่ประชุมให้ทุกหน่วยร่วมออกแบบพร้อมเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม