สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล

| |
อ่าน : 606

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล thaihealth

จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2561 ครูโอ กับ ครูโจ๊ก ครูหนุ่มไฟแรงจาก รร.บางปะกอกวิทยาค / รร.ราชวินิต มัธยม จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กเยาวชน (สสย.) โดยเด็กเยาวชนได้สำรวจการใช้สื่อของตนเองและเพื่อนๆ เรียนรู้บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของสื่อจนถึงยุคสื่อหลอมรวม โดยสืบค้นความเป็นมาของสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้การประกอบสร้างของสื่อ และสิ่งที่แฝงมากับสื่อคือค่านิยม อคติ การเหมารวม และการเลือกปฎิบัติต่อคนกลุ่มต่างๆ เช่น คนชาติพันธุ์ ผู้หญิง แรงงานต่างชาติ ฯลฯ ในภาพเด็กเยาวชนฝึกวิเคราะห์ข่าวว่าชิ้นไหนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชิ้นไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล หลังจากนี้จะเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในเรื่องทักษะการบริหารจัดการการใช้เวลาบนหน้าจอความปลอดภัย การรักษาความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบและจริยธรรม การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ แม้เด็กๆ เยาวชนจะต่างวัย ต่างพื้นที่ หลากหลายกลุ่ม กลับทำให้การเรียนรู้เข้มข้นมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม