สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล

| |
อ่าน : 803

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล  thaihealth

จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2561 ครูโอ กับ ครูโจ๊ก ครูหนุ่มไฟแรงจาก รร.บางปะกอกวิทยาค / รร.ราชวินิต มัธยม จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กเยาวชน (สสย.) โดยเด็กเยาวชนได้สำรวจการใช้สื่อของตนเองและเพื่อนๆ เรียนรู้บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของสื่อจนถึงยุคสื่อหลอมรวม โดยสืบค้นความเป็นมาของสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้การประกอบสร้างของสื่อ และสิ่งที่แฝงมากับสื่อคือค่านิยม อคติ การเหมารวม และการเลือกปฎิบัติต่อคนกลุ่มต่างๆ เช่น คนชาติพันธุ์ ผู้หญิง แรงงานต่างชาติ ฯลฯ ในภาพเด็กเยาวชนฝึกวิเคราะห์ข่าวว่าชิ้นไหนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชิ้นไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล หลังจากนี้จะเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในเรื่องทักษะการบริหารจัดการการใช้เวลาบนหน้าจอความปลอดภัย การรักษาความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบและจริยธรรม การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ แม้เด็กๆ เยาวชนจะต่างวัย ต่างพื้นที่ หลากหลายกลุ่ม กลับทำให้การเรียนรู้เข้มข้นมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม