อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

| |
อ่าน : 1,108

ที่มา : แฟนเพจวัดบันดาลใจ

ภาพประกอบจากแฟนเพจวัดบันดาลใจ

อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth

จัดอบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ทางโครงการวัดบันดาลใจได้จัดอบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของการเป็นวัดบันดาลใจ ในงานนี้มีวัดที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 29 วัดจากทั่วประเทศไทย เช่น วัดแม่พริก (มิ่งเมือง) จ.เชียงราย, วัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช, วัดป่ารัตภูมิ จ.สงขลา, วัดดาวเรือง จ.ชัยภูมิ, วัดดอยกู่ไก่แก้ว จ.พะเยา, วัดสุทธิกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี, วัดโพธิ์เผือก จ.นนทบุรี ฯลฯ โดยประกอบด้วยภิกษุ 35 รูป ภิกษุณี 3 รูป เณร 3 รูป ฆราวาสที่เป็นตัวแทนจากวัด 25 คน พร้อมทั้งตัวแทนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ, สสส., กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาปนิกบริษัทสถาปนิกสุข, ทีมวิจัยจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สถาปนิกและทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวเปิดงานโดยพระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth

กิจกรรมเริ่มจากการแนะนำตัวเองและเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งวัดที่เข้าร่วมมีเป้าหมาย เช่น ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสัปปายะ เพิ่มพลังศรัทธาทางปัญญาให้ผู้ที่มาเข้าวัด ต้องการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ต้องการให้วัดสามารถยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน ต้องการให้วัดเป็นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เมื่อทำความรู้จักกันแล้ว กิจกรรมต่อด้วยการชมคลิปวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับแนวทางของวัดบันดาลใจ ได้แก่ เรื่อง “ธรรมะกับธรรมชาติ” “ธรรมตามสมัย” และ “โรงเรียนวัด” โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันตอบคำถามและสะท้อนการเรียนรู้ (รายละเอียดดูได้จากใต้ภาพ)

อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth

หลังจากนั้น ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ สถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์ได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ทั้งด้านกายภาพและการจัดการ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทั้งวัดและนักออกแบบ ก่อนจะแบ่งกลุ่มแยกกันเดินชมบริเวณวัดชลประทานฯ ตามจุดที่สำคัญ เช่น อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ศูนย์หนังสือ อาคารอินเดียศึกษา อาคารพุทธสาวิกา เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาทางกายภาพที่เกิดขึ้นร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม