ปภ.แนะวิธีเลือกใช้-จัดวาง "ถังแก๊ส"

| |
อ่าน : 6,371

ที่มา : แนวหน้า

 

ปภ.แนะวิธีเลือกใช้-จัดวาง

แฟ้มภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้และจัดวางถังก๊าซอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงก๊าซรั่วไหลปลอดภัยจากเพลิงไหม้

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ในครัวเรือน แต่เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติไวไฟ จึงติดไฟอย่างรวดเร็ว หากเลือกใช้และจัดวางถังก๊าซอย่างไม่ถูกวิธี จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเลือกใช้และจัดวางถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี ดังนี้ 

การเลือกใช้ถังก๊าซ ถังก๊าซควรมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม ไม่เป็นสนิม หรือผุกร่อน รวมถึงวาล์วปรับแรงดันปิดได้สนิท สายนำก๊าซ ไม่บวม ไม่มีรอยปริ หรือจุดรั่วซึม ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขุ่น และไม่แข็งจนโค้งงอไม่ได้ รวมถึงสามารถต่อกับลิ้นเปิด-ปิดได้สนิท 

การจัดวางถังก๊าซ จัดวางถังก๊าซอย่างปลอดภัย ในลักษณะแนวตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงเพื่อป้องกันถังก๊าซล้มและก๊าซรั่วไหล รวมถึงวางถังก๊าซให้ห่างจากเตาแก๊สประมาณ 1.5-2 เมตร เพื่อป้องกันประกายไฟ จากเตาแก๊สพุ่งไปโดนถังก๊าซและสายนำก๊าซ ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

จัดวางถังก๊าซในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่กีดขวางประตู หรือทางเข้าออก หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที ไม่จัดวางถังก๊าซในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องที่ปิดทึบ ชั้นใต้ดิน เพราะหากก๊าซรั่วไหล จะไม่สามารถระบายก๊าซออกสู่ภายนอกได้ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

ไม่จัดวางถังก๊าซในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยเฉพาะพื้นที่ชื้นแฉะ บริเวณที่มีไอน้ำ สารกัดกร่อน เพราะทำให้ถังก๊าซเป็นสนิมและผุกร่อน รวมถึงไม่จัดวางถังก๊าซใกล้แหล่งความร้อน บริเวณที่มีประกายไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้ 

ไม่ติดตั้งสายนำก๊าซอ้อมเตาแก๊ส ควรตั้งเตาแก๊สให้สูงกว่าถังก๊าซ เพราะสายหรือท่อนำก๊าซอาจได้รับความร้อนจากเตาแก๊ส ทำให้ละลายและเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลได้ ไม่วางเตาแก๊สในบริเวณที่มีลมพัดแรง เพราะเปลวไฟที่หัวเตาจะดับในขณะที่ยังมีก๊าซออกมา หากเกิดประกายไฟ จะทำให้เปลวไฟลุกลามไปติดวัสดุที่อยู่ใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ทั้งนี้ การเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานและการจัดวางถังก๊าซในบริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงจากการระเบิดและเพลิงไหม้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม