ห้องเรียน 4.0 เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา

| |
อ่าน : 3,149

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ห้องเรียน 4.0 เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา thaihealth

จากการสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวัน และครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง "อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้" หรือเรียก สั้น ๆ ว่า โครงการ TT-Teacher Training for Digital and Literacy โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงเกิดขึ้น

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ บอกว่า สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้สามารถใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น โครงการ TT จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้

ดร.ศรีดา กล่าวอีกว่า ครูแกนนำจะต้องพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียน ขณะเดียวกันครูแกนนำก็ต้องขยายผลไปสู่ครูโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งนอกจากการรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว เรายังมุ่งหวังให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ด้วย และเป็นที่น่าดีใจว่า นอกจากเครื่องมือที่ทางโครงการ TT นำเสนอให้ ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังค้นหาเครื่องมือใหม่ ๆ และนำมาแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันเอง หรือโรงเรียนบางแห่งนักเรียนเป็นผู้สอนให้ครูได้ใช้เครื่องมือหรือสื่อใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนอีกด้วย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น หากขยายผลไปได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ก็จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเด็กไทยก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูนุ้ย-นาง สาวชไมพร สุธรรมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ไปขยายผลต่อในโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน ซึ่งในระยะแรกมีเพียงกลุ่มครูที่อายุยังน้อยเข้าร่วมโครงการ แต่กลุ่มครูอาวุโสไม่สนใจ จึงใช้วิธีโพสต์กิจกรรมหรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ลงในกลุ่มไลน์ของครูในโรงเรียน ทำให้ครูท่านอื่น ๆ ให้ความสนใจ

"เราได้นำผลการใช้สื่อหรือเครื่องมือ ต่าง ๆ โพสต์ลงในไลน์กลุ่มครูของโรงเรียน เช่น แอพพลิเคชั่น Zip grade ซึ่งใช้ในการตรวจข้อสอบ จากเดิมเคยต้องใช้เวลาตรวจข้อสอบเด็กนักเรียนหนึ่งห้อง 2 ชั่วโมง พอมีเครื่องมือเราใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถตรวจแบบ Realtime ต่อจอโปรเจคเตอร์แสดงผลให้เด็ก ๆ ได้ลุ้นผลคะแนนของตนเองในห้องเรียน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น ครูที่ปฏิเสธเทคโนโลยีก็เริ่มสนใจ เราจึงใช้วิธีการจับคู่ครูวัยรุ่นกับคู่กับครูสูงวัย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแบ่งปันความรู้กันและกัน การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของครู ทำให้มีเวลาใส่ใจกับการเรียนการสอนเด็กมากขึ้น"

ด้าน น้องบาย-นายสิทธินันท์ จันทมล นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กล่าวว่า การนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกขึ้น จากแต่ก่อนที่ครูจะใช้หนังสือ เขียนกระดานดำหรือใช้สไลด์ แต่ปัจจุบันครูมีเครื่องมือในการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ และทำให้นักเรียนกับครูใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย

ห้องเรียนในยุค 4.0 จึงเป็นยุคที่คุณครู สามารถหยิบจับสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างเข้าใจและทันสมัย ส่งผลให้สังคมไทยมีเด็กและเยาวชน ที่ "อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม