สุขอนามัยที่ดีของคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

| |
อ่าน : 1,276

ที่มา : โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขอนามัยที่ดีของคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร  thaihealth

ในระหว่างการตั้งครรภ์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสตรีจะทำงานได้อย่างจำกัดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อและกินอาหาร และรู้จักรักษาสุขอนามัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทารก หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ควรดูแลเอาใจใส่เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ภายในบ้าน และเครื่องนอนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่สัมผัสสิ่งขับถ่ายและมูลของสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หมู ไก่ เป็ด รวมทั้งสัตว์จำพวกนก เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคและพยาธิที่อาจปะปนมาไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เช่น Toxoplasma gongii จัดเป็นปรสิต ที่พบได้ในมูลของแมวและในดิน ซึ่งอาจส่งผลให้ ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติได้ถ้าเข้าสู่ร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม