แพทย์หนุนท้องถิ่นคุม “โรคพิษสุนัขบ้า”

| |
อ่าน : 376

ที่มา : มติชนออนไลน์

แพทย์หนุนท้องถิ่นคุม “โรคพิษสุนัขบ้า” thaihealth

แฟ้มภาพ

แพทย์หนุนท้องถิ่น ร่วมมือควบคุม "โรคพิษสุนัขบ้า" แต่หวั่นเรื่องคุณภาพวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเริ่มทยอยจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดในสุนัขและแมวว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้องและถือเป็นความเข้มแข็งของชุมชน เพราะกรณีนี้ต้องอาศัยความรับผิดชอบของชุมชน

“หากให้ชุมชนดำเนินการ การนำสุนัขไปฉีดวัคซีนจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะคนในชุมชนมีความคุ้นเคยกับสัตว์ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของ และสัตว์จรจัด สำหรับคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น เชื่อว่ามีตัวเลขมากกว่าข้อมูลที่รับทราบเช่น ปี 2560 คาดว่าจะมีถึง 17 ราย ไม่ใช่ 11 ราย เหตุผลเพราะไม่มีการรายงานตัวเลขคนไข้ที่ถูกสุนัขกัดบริเวณตะเข็บชายแดน ทั้ง ๆ ที่สุนัขตามตะเข็บชายแดนก็แพร่เชื้อในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอาจต้องถือว่าผู้เสียชีวิตบริเวณนั้นคือผู้เสียชีวิตของประเทศไทยด้วย” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า กรณีพิษสุนัขบ้านั้น ต้องยอมรับความจริงว่า 1. มีจำนวนสุนัขที่คุมกำเนิดไม่ได้จำนวนมาก ส่วนใหญ่จะรายงานเฉพาะสุนัขที่มีเจ้าของ แต่สุนัขจรจัดยังดำเนินการได้ไม่มาก 2. ในการคุมกำเนิดสุนัขยังล่าช้า และทำด้วยความยากลำบาก เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ 3. ขณะนี้วัคซีนที่ฉีดในสัตว์ยังขาดแคลน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ฉีดในสัตว์ไม่เพียงพอจริงหรือไม่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า เท่าที่ทราบ กรมปศุสัตว์เพิ่งได้งบประมาณจัดซื้อวัคซีน แต่ในกระบวนการจัดซื้อยังไม่ทราบว่าถึงขั้นตอนใด เพราะ 2 สัปดาห์ก่อนมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ว่า จะมีการนำเข้าวัคซีนที่ฉีดในสัตว์จาก 3 บริษัท ซึ่งไม่ทราบว่า ณ วันนี้ วัคซีนจากทั้ง 3 ราย ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือไม่

“ขณะนี้ปลดล็อกให้ใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนแล้ว แต่ถามว่าจะได้วัคซีนมาจากที่ไหน วัคซีนมีคุณภาพหรือไม่” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวและว่า เป็นห่วงเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาพบว่า วัคซีนยังขาดแคลน และที่มีอยู่บางยี่ห้อก็ไม่มีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม