แผนปัจจุบันจับมือแผนไทย ปราบมะเร็งตับ

| |
อ่าน : 4,359

ที่มา: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แผนปัจจุบันจับมือแผนไทย ปราบมะเร็งตับ thaihealth

แฟ้มภาพ

หมอแผนปัจจุบันจับมือหมอแผนไทย ปราบมะเร็งตับ พร้อมเปิดประตูรับผู้ป่วย ที่ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับอาสาสมัคร โครงการ การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 ซึ่งการวิจัยที่ผ่านมา ผลพบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะ 1 ปีได้

        นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า สถิติผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย โดยโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 อันดับแรกของประเทศ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ  มากกว่าร้อยละ 40  ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกแสวงหาและใช้ทางเลือกอื่นในการร่วมรักษามะเร็ง อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการปรับอาหาร สมาธิ  วิตามินขนาดสูง  สมุนไพร  การแพทย์ดั้งเดิมต่างๆ เป็นต้น

         ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การติดตามผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยตำรับยาเบญจอำมฤตย์” ปี 2558 – 2559 ผลพบว่า การใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ จำนวน 96 ราย     มีอัตราการรอดชีวิต (Overall survival) เพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาครั้งนี้ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วย

       ทางด้านนายแพทย์ธนุตม์  ก้วยเจริญพานิชก์ แพทย์/นักวิจัย รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับปี พ.ศ.2561นี้ ทางสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยและโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  จะทำการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 ซึ่งต้องการรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน  81  คน ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการร่วมโครงการวิจัยนี้ คือ จะได้รับคำแนะนำและการติดตามการใช้ยาที่อาจจะเกิดกับอาสาสมัครอย่างทันท่วงที รวมทั้งอาสาสมัครยังได้รับโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เป็นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนายาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยต่อไป อาสาสมัครจะได้รับค่าเสียเวลาจำนวน 300 บาทต่อครั้ง ในการมาตามนัดหมาย ที่นอกเหนือจากการมารับบริการตามปกติ หรือนอกเหนือจากการที่แพทย์ผู้ทำการรักษานัดให้มารับยาหรือมาติดตามผลการรักษา หากประชาชน        ไม่สมัครใจ  หลังจากตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการนี้แล้ว สามารถถอนตัวหรือหยุดการศึกษา  การตัดสินใจจะไม่มีผลต่อการรักษาหรือสิทธิการรักษาอื่นๆ

     ประชาชนท่านใดที่มีญาติ หรือตนเอง เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ และสนใจโครงการวิจัยดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-285615 ต่อ 8415

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม