ลูกเติบโตพร้อมภูมิปัญญาไทย

| |
อ่าน : 1,729

ที่มา: “10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคมเท่าทันสื่อ”

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ลูกเติบโตพร้อมภูมิปัญญาไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

ลูกเราจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร  หากเขาไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ซึมซับวิถีความเป็นไทยที่บรรพบุรุษสั่งสมมาแต่ครั้งเก่าก่อน  แล้วใครหนอที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา  รากเหง้าของความเป็นไทยได้ดีเท่ากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยใช้ชีวิต เรียนรู้ และสั่งสมความรู้เหล่านั้นมาด้วยตัวเอง

เช่น ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร บุหงารําไป ดอกไม้แห้ง ต้นไม้ไทย ตํารับยาโบราณ การละเล่นเด็กไทย  ของเล่นโบราณ  เพลงพื้นบ้าน  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้คือสิ่งล้ำค่าที่หากเราคนรุ่นใหม่ไม่ช่วยกันสืบสานคงตกหล่นสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

ลองหาเวลาว่าง พาลูก ๆ ตัวน้อยของเรา ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในครอบครัว หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ท่านทั้งหลายล้วนเป็น ‘ปราชญ์ท้องถ่ิน’ ที่พร้อมจะสอนและถ่ายทอดความรู้ล้ำค่าที่ท่านมี ให้กับเด็กรุ่นใหม่อย่างยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม