สร้างเวลาสุขให้ลูก

| |
อ่าน : 867

ที่มา: หนังสือ “10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคมเท่าทันสื่อ”

สันบสุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สร้างเวลาสุขให้ลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

เวลาคุณภาพเวลาคุณภาพ คือ เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจ  ทุ่มเท และอยู่กับลูกตรงนั้นอย่างแท้จริง  (ไม่ใช่เวลาที่ลูกอยู่ตรงหน้า  แต่คุณพ่อคุณแม่กลับก้มหน้าอยู่กับมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์) เมื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูก ขอให้ใช้พื้นที่และช่วงเวลาตรงนั้นทําากิจกรรมที่ลูกสนใจ เล่นกับเขาให้มากที่สุด ไม่ต้องวางแผน ไม่ต้องกังวล ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะ ความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น จะติดตราตรึงใจและก่อเกิดเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าในใจลูกไปอีกนานแสน

นานอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญ คือ ทุกครั้งที่ลูกเดินเข้ามาหาพ่อแม่เพื่อพูดหรือบอกอะไรบางอย่าง ขอให้คุณพ่อคุณแม่สละเวลาสักนิด หยุดกิจกรรมที่ทําาอยู่เพื่อรับฟังลูกๆ อย่างตั้งใจแสดงออกซึ่งความสนใจเอาใจใส่ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แหละค่ะ ที่จะทําาให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมั่นใจ ความรัก ความสุข และจะทําาให้เขามีทักษะความสามารถที่จะรับและส่งความรู้สึกดีๆ ให้กับคนอื่นๆ รอบตัวเขาต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม