14 มี.ค.เตรียมหาทางออก 'โรคพิษสุนัขบ้า'

| |
อ่าน : 1,005

ที่มา: มติชนออนไลน์

14 มี.ค.เตรียมหาทางออก \'โรคพิษสุนัขบ้า\' thaihealth

แฟ้มภาพ

14 มี.ค ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการประชุมร่วมกันทั้งกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือร่วมกันว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการสร้างความตระหนักเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเกิดข้อกังวลว่าหากควบคุมการแพร่ระบาดในสัตว์ไม่ได้จะลุกลามมายังคน ซึ่งในปี 2561พบผู้เสียชีวิต 3 ราย ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เป็นต้น มาร่วมมือกัน สิ่งที่ติดขัดคือ วัคซีนสุนัขและแมว ซึ่งกรมปศุสัตว์ และกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในการออกประกาศในการให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดในสัตว์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคน ณ ขณะนี้ยังไม่พบการระบาด และไม่อยากให้ตื่นตระหนก แต่ควรตะหนัก ในการป้องกันตัวเอง เพราะฝ่ายราชการคงไม่สามารถไปช่วยได้หมด หากเราไม่ตระหนักในการระมัดระวังสุนัข โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ต้องดูแลระมัดระวังให้ดี โดยเฉพาะกรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบ ในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าหมาหรือแมว ถือเป็นหน้าที่

 “ประชาชนอย่าแตกตื่นเกินไป เพราะคนที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องถูกกัด ถูกข่วน หรือถูกน้ำลายโดนบาดแผลเรา แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พิษสุนัขบ้าไม่ใช่เจอแค่สัตว์เลี้ยง ในสุนัขหรือแมวเท่านั้น ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ อีก ก็พบเชื้อนี้ได้ แม้แต่ค้างคาว หากเราระวังตัวก็จะปลอดภัยได้ แต่หากถูกกัดหรือมีความเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะหากป่วยจะไม่มียารักษา และเสียชีวิตในที่สุด” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีข้อเสนอจากองค์การอนามัยโลกว่า วัคซีนตัวนี้สามารถฉีดป้องกันล่วงหน้าได้ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยง คือ คนที่คลุกคลีกับสัตว์ หรือกลุ่มที่ต้องไปจับสุนัข แต่ไม่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนข้อเสนออื่นๆก็จะมีการทีมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาวัคซีนในส่วนของคนอยู่

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการประชุมร่วมกันทั้งกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือร่วมกันว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการสร้างความตระหนักเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า และวันที่ 15 ก็จะมีการประชุมโครงการพระปณิธาน คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ท่านทรงเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลในเรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นั้น แม้จะเคยมีปัญหาอุปสรรคแต่ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 310 ล้านบาท และในส่วนของกรมปศุสัตว์เองก็ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการเรื่องเชิงระบาด

 “ข้อมูลที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ณ ขณะนี้ คือ พื้นที่เสี่ยงกับพื้นที่ระบาดจะแตกต่างกัน ซึ่งพื้นที่เสี่ยง คือพื้นที่ที่มีกรณีมีความเสียชีวิตขึ้น แต่พื้นที่ระบาดประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ห้ามย้ายสัตว์เข้ามา 2.ห้ามย้ายสัตว์ออกไป และ3.กรณีสัตว์เสียชีวิตต้องจัดการให้เป็นไปตามาตรการ ดังนั้น ในกรณี 2 จังหวัดที่มีการประกาศ คือ นนทบุรี และกทม. เป็นกรณีที่ตรวจพบสัตว์ที่ตายและตรวจเจอเชื้อ แต่ยังไม่พบกรณีผู้เสียชีวิต ส่วนพื้นที่เสี่ยงนั้น จะเป็นเชิงบริหารจัดการกรณีมีคนเสียชีวิต ก็จะเรียกว่าพื้นที่เสียชีวิต เพื่อระดมคนไปจัดการ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้ากรณีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าว่า ยังมีรอผลยืนยันอีกหรือไม่ นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคทางสมองประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องมีการยืนยันเชื้อ แต่ล่าสุดยังคงเป็น 3 ราย คือ ที่จ.สงขลา สุรินทร์ และตรัง จังหวัดละ 1 ราย ส่วนรายอื่นๆยังเป็นระบบรายงานโรค ต้องอาศัยในเรื่องของการสอบสวนโรค และผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ จริงๆ แล้วจำนวนตัวเลขดังกล่าวยังบอกไม่ได้ว่า มากหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งพบผู้เสียชีวิต 11 รายในปี 2560 แต่ในปี 2561 เพิ่งผ่านมาเกือบ 3 เดือนยังต้องพิจารณาหลายปัจจัย แต่ที่อยากสื่อสารคือ หากถูกกัด หรือมีความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ต้องรีบมา เพราะตัวเลขที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากมารับการฉีดวัคซีนช้าเกินไป และที่อยากให้เข้าใจคือ เรื่องของการเกิดโรคในสัตว์นั้น

ขอย้ำเรื่องพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง เพราะไม่อยากให้เกิดความแตกตื่น ซึ่งพื้นที่ระบาด หัวใจสำคัญคือการควบคุมในสัตว์ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย เรื่องนี้จะเป็นบทบาทของกรมปศุสัตว์ ปัญหาของการฉีดในสัตว์คือ จะมีทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของกับที่ไม่มีเจ้าของ ก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่ไม่ยอมนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องเอามาฉีด ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก เพราะสุนัขที่กัดคนและเสียชีวิตมักพบว่า เป็นสุนัขมีเจ้าของ และข้อมูลที่ผ่านมาก็พบว่า สุนัขที่ตายและพบเชื้อกว่าร้อยละ 50 เป็นสุนัขมีเจ้าของ ส่วนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งอาจเดิมเคยมีแต่ถูกทิ้ง หรือไม่มีเจ้าของตั้งแต่ต้น ดังนั้น หากสุนัขมีเจ้าของไปกัดคนอื่น ผู้ที่ถูกกัดฟ้องได้ทั้งแพ่งและอาญา หรือสุนัขไปเพ่นพ่าน ก็ยังมีกฎหมายที่เอาผิดในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ซึ่งได้ให้อำนาจในส่วนของท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งในส่วนพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535ก็ให้อำนาจท้องถิ่นจัดการเช่นกัน” อธิบดี คร.กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม