ใช้สื่อธรรมชาติ สอนลูก

| |
อ่าน : 1,491

ที่มา: หนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 - 5 ปี) เล่มที่ 3 : สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข”

สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ใช้สื่อธรรมชาติ สอนลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

สื่อที่ดีเยี่ยมสําหรับเด็กปฐมวัยคงหนีไม่พ้นสื่อธรรมชาติ  เพราะเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ  กระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กได้พร้อม  ๆ กันในหลายด้านช่วยเด็ก ๆ ปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างไร้ข้อจําากัดการสัมผัสธรรมชาติยังส่งผลต่อจิตใจของเด็กให้อ่อนโยนลง มองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเป็นการปลูกฝังจิตสําานึกความรักธรรมชาติลงในหัวใจอย่างยั่งยืน

ลองหาเวลาพาเด็ก ๆ ออกไปในพื้นที่ธรรมชาติ หยิบกิ่งไม้ ก้อนหิน หรือใบไม้ขึ้นมาสักใบ ชวนกันสังเกตรูปร่าง สีสัน รูปทรง พื้นผิว จากนั้นลองให้เด็กคิดจินตนาการต่อว่า เขามองเห็นกิ่งไม้ ก้อนหิน ใบไม้เป็นรูปอะไร หรือต่อยอดให้เด็ก ๆ ลองสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะใหม่ ๆ  จากสื่อธรรมชาติเหล่านี้ก็ได้

 เทคนิคสําคัญในเรื่องนี้คือ  จงทําาทุกกระบวนการอย่างสบาย ๆ  แต่มั่นใจ สังเกตการตอบรับของลูกเรา ปล่อยความคิดของเขาให้เป็นอิสระ เห็นคุณค่าในความคิด อย่าขําาหรือล้อเลียนว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แรก ๆ  เด็ก ๆ  อาจจะยังคิดไม่ออก  คิดไม่คล่อง ให้เวลากับเด็กสักนิด ทําาบ่อย ๆ เด็ก จะปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างที่คุณคิดไม่ถึง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม