พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

| |
อ่าน : 2,138

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า thaihealth

พัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสร้างระบบฐานข้อมูลสมาชิกคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ภาคอีสานตอนบน ปี 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2561 ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) และสร้างระบบฐานข้อมูลสมาชิกคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ภาคอีสานตอนบน ปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อ 1. สร้างและพัฒนา อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) และการจัดตั้งชมรม อ.สคล. ประจำหมู่บ้านในชุมชนแหล่งเรียนรู้งดเหล้า และชุมชนขยายผล และ 2. การจัดทำฐานข้อมูลคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ในพื้นที่ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ชุมชนขยายผล และอำเภอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป้าหมาย 10,000คนต่อปี ทั้งนี้ อ.สคล. ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะมีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การสำรวจคนดื่ม การลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา การติดตามงดเหล้าเข้าพรรษา การสำรวจร้านค้า การสำรวจและขึ้นทะเบียน คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต การประชุมและจัดกิจกรรมในชุมชน การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม