ระวังน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค

| |
อ่าน : 1,416

ที่มา: เดลินิวส์

ระวังน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้การบริโภคน้ำและน้ำแข็งเพิ่มขึ้น สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร ประจำปี 2561 จะดำเนินโครงการระหว่างเดือน มี.ค.ก.ค. 61 โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักเกณฑ์

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานหรือ GMP (Good Manufacturing Practice) โดยให้เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะ ที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมีและดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งว่าปัจจุบันมีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่

          รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับปี 2560 สำนักอนามัย สำนัก งานเขตทั้ง 50 แห่งลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ GMP จำนวน 152 ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 97 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 55 ราย และสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 69 ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 61 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 8 ราย รวมสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 221 แห่ง ไม่ ผ่านเกณฑ์ถึง 63 แห่ง ซึ่งโรงผลิตไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ได้แนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เช่น การบันทึกรายงานการผลิตการทำความสะอาดบริเวณการผลิตการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม