สบส.ติดอาวุธทางปัญญาเด็กประถม รู้ทันสื่อสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,750

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สบส. ติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กประถม รู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ สำหรับเด็กประถมศึกษา (ป.4-6) อายุ 10-12 ปี เพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้ เสพสื่อที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ในโลกยุคดิจิทัล

นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์  ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ในปัจจุบันที่เรียกว่าโลกยุคดิจิทัล  สื่อต่างๆ  มีทั้งด้านดีและด้านลบ  ด้านลบเด็กอาจเกิดความเข้าใจผิดจากข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการโอ้อวด เชิญชวนทำให้เกิดการหลงเชื่อได้ง่าย เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ให้กินขนมขบเคี้ยวเพื่อรับของแถม และการชิงโชค การซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดการหลงเชื่อในการซื้อสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วนในเด็ก และอันตรายจากสารปลอมปนในสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันที่เลี้ยงลูกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อมากมายรอบตัว ทั้งดีและไม่ดี ก็ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของการเท่าทันสื่อ ทำให้ไม่สามารถชี้แนะบุตรหลานได้ 

นายชาญยุทธ  กล่าวต่อว่า กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำคู่มือ “การจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ สำหรับเด็กประถมศึกษา (ป.4-6) อายุ 10-12 ปี” เพื่อให้พ่อแม่ แกนนำสุขภาพครอบครัว/อาสาสมัครครอบครัว (อสค.) ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักพัฒนาสังคม ผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน แกนนำเด็ก เยาวชน และกลุ่มสื่อ ใช้เป็นคู่มือติดอาวุธให้กับนักเรียนประถมศึกษา โดยการทำกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ เปิดรับ เข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิน และใช้ประโยชน์ ซึ่งคู่มือดังกล่าวเป็นแนวทางที่อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินและใช้สื่อและเนื้อหาที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ประชาชน ครอบครัว ครู และผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ  สำหรับเด็กประถมศึกษา (ป.4-6) อายุ 10-12 ปี ได้ทางเว็บไซต์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hed.go.th)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม