นครสวรรค์โมเดลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพ

| |
อ่าน : 2,803

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

นครสวรรค์โมเดลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพ thaihealth

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญ หน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงจะไม่บรรลุผล หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมประสานและส่งต่องานกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพของจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการงานในลักษณะดังกล่าว จึงร่วมกันพัฒนาโครงการที่มุ่งบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน หลายด้านควบคู่กันไป อาทิ กำหนดตัวผู้ประสานงานในระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน สร้างช่องทาง และกำหนดขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการกรณีปัญหาอย่างต่อเนื่อง เสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นี่คือที่มาของโครงการ “นครสวรรค์โมเดล”

และเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยการสนับสนุุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพ กรณีปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ที่ห้องคริสตัล ฮอลล์ 1 โรงแรมแกนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และสถาบันครอบครัว สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด ที่นำทีมโดย อัยการสาโรช นักเบศร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ทำงานสหวิชาชีพกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านการศึกษา และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และนี่คือภาพบรรยากาศในงาน ที่เหล่าทีมสหวิชาชีพได้เรียนรู้ร่วมกัน และนำประสบการณ์จริงมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานในเคสต่าง ๆ ด้วยกัน และหลังจบงานนี้ ทุกคนได้รับความรู้กลับบ้านกันไปอีกเพียบแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม