โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 747

ที่มา : แฟนเพจ Tum PPAT Online

ภาพประกอบจากแฟนเพจแฟนเพจ Tum PPAT Online

โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ปลอดบุหรี่ thaihealth

พิธีเปิดโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรี 'ปลอดบุหรี่'

ดร.ภานุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ ด้วยเทศบาลเมืองสระบุรี มีการดำเนินโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้สูบให้เลิกสูบบุหรี่ และเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ไม่ให้มีการจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรีโดยเด็ดขาด โดยทำพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี ในการนี้เทศบาลเมืองสระบุรี ได้เรียนเชิญตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ เข้ามาร่วมในพิธีเปิด และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม