"มหาพรตงดเหล้าบุหรี่" เพื่อสุขภาพที่ดี

| |
อ่าน : 2,998

ที่มา : คุณเอ นพรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก (ปี 2016-2017) ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศ คาริตัสไทยแลนด์

ภาพประกอบจาก คุณเอ นพรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการร่วม สสส. ประจำจังหวัดตาก (ปี 2016-2017) ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศ คาริตัสไทยแลนด์

คริตชนคาทอลิกไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ สสส เดินหน้า "มหาพรตงดเหล้าบุหรี่" เพื่อสุขภาพที่ดี

เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาที่คริสตชนคาทอลิกทั่วโลกเตรียมตัวร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ ทุกปีเทศกาลมหาพรตจะกินเวลารวม ๔๐ วันก่อนถึงวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพจากความตายหรือที่ฝรั่งเรียกว่าวัน Easter เป็นช่วงเวลาที่คริสตชนคาทอลิก  ให้ความสำคัญกับการลด ละ เลิกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ควบคู่กับการมุ่งทำความดีแก่ผู้อื่นให้มากขึ้นเป็นพิเศษ  ด้วยเชื่อว่าเป็นการพลีกรรม ชดเชยความผิดบาปตลอดปีที่ผ่านมา  แนวคิดนี้เองที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเชื่อมโยงวาระของเทศกาลอันสำคัญนี้ เข้ากับการลด ละ เลิกการดื่มสุราและสูบบุหรี่   จนนำมาสู่การขับเคลื่อนเป็นโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเทศกาลมหาพรตในปี ค.ศ.2017/2560 เป็นต้นมา นำร่องดำเนินการใน 15 ชุมชนวัดคาทอลิกของ 3 สังฆมณฑล ประกอบด้วยอัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลนครสวรรค์  ครอบคลุมเขตปกครองและอภิบาลของศาสนาคริสต์คาทอลิกในประเทศไทย รวม 23 จังหวัด ซึ่งมีจำนวนคริสตชนคาทอลิกรวมกันประมาณ 86,862 คน (ข้อมูลสถิติคาทอลิกปี 2517)  เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การลด ละ และสุดท้ายเลิกพฤติกรรมการดื่ม/สูบ ในกลุ่มคริสตชนคาทอลิก  ใช้กระบวนการที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคาทอลิกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่นเดียวกับเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาของพี่น้องพุทธศาสนิกชน   โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเทศกาลมหาพรตในปี ค.ศ.2018/2561 นี้ จะเริ่มต้นขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์  ซึ่งชาวคริสต์คาทอลิกเรียกว่า “วันพุธรับเถ้า” โดยมีจารีตการโปรยขี้เถ้าบนศีรษะคริสตชนคาทอลิกแต่ละคน  เป็นเครื่องหมายของความเป็นทุกข์ถึงบาป  โดยในส่วนของโครงการมีกิจกรรมเชิงรุก คือ การจัดทำสมุดลงนามคริสตชนคาทอลิกที่สมัครใจลด ละ และไม่ดื่ม ไม่สูบตลอด 40 วัน, การจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ดื่ม/สูบอาศัยพระคัมภีร์และกระบวนการแบบคาทอลิก, การจัดพื้นที่โบสถ์ สถานศึกษา ลานกีฬา และพื้นที่อเนกประสงค์ให้เป็นเขตปลอดสุราและบุหรี่, การส่งเสริมจารีตพิธีกรรมของชุมชนวัดและงานบุญส่วนบุคคลที่ปลอดสุราและบุหรี่, การรวบรวมและเผยแพร่ธรรมะคาทอลิกที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมโดยบทบาทของผู้นำศาสนา และกลุ่มองค์กรคริสตชนคาทอลิกในระดับชุมชนวัด ระดับสังฆมณฑล (ภูมิภาค) เช่นชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดนโยบายระดับชาติของคริสตชนคาทอลิกที่ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป และร่วมกันกับรัฐบาลทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะที่ปลอดภัยจากปัญหาสุราและบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม  ท่านมุขนายก พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการ และหนึ่งในผู้นำศาสนาคริสต์คาทอลิกในประเทศไทย ได้กล่าวให้คติธรรม และเชิญชวนคริสตชนคาทอลิกในเรื่องนี้ไว้ ข้อความตอนหนึ่งว่า ถ้าเราพลีกรรมหรือปฏิบัติ วิถีมหาพรตเราก็จะเก็บเงินไว้ทำประโยชน์อย่างอื่น ทั้งยังสามารถรักษาสุขภาพของตนเองและ ลด ละ ภัยอันตรายที่จะเกิดกับตนเองและแก่ผู้อื่น ... บุคคลที่ติดเหล้าบุหรี่ ก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ ถ้าเขาเริ่มต้นที่จะลด ละ เลิก สิ่งเหล่านี้ เขาจะมีเงินเหลือ มีสุขภาพแข็งแรง ออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม