ชี้อากาศร้อน สัตว์พาหะนำโรคชุกชุม

| |
อ่าน : 798

ที่มา: กรมควบคุมโรค

ชี้อากาศร้อน สัตว์พาหะนำโรคชุกชุม thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ชี้ช่วงเดือนมีนาคมนี้ อากาศของไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้น รวมทั้งอาหารอาจบูดเสียได้เร็วยิ่งขึ้น อาหารปรุงสำเร็จ ควรอุ่นให้ร้อน เพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคและป้องกันไม่ให้มาสัมผัสอาหาร ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค และการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อคลิปวีดีโอหนูวิ่งในร้านอาหารแห่งหนึ่ง นั้น อาจเนื่องมาจากช่วงนี้อุณหภูมิในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ทั้ง แมลงสาบ แมลงวัน และหนู อาจเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าปกติ ขอให้ประชาชนระะวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน

          ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว 22,950 ราย ซึ่งการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด ถือเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ควรจัดเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากหนู แมลงพาหะต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค ส่วนการลดปัญหาสัตว์ก่อกวนในสถานที่ปรุงประกอบอาหารนั้น เริ่มจากการดูแลสุขลักษณะที่ดี รวมถึงการจัดการขยะเปียก หรือ เศษอาหารที่ถูกต้อง ควรแยกขยะเปียก ออกจากขยะแห้ง เพื่อง่ายต่อการจัดการ ขยะเปียกและเศษอาหารต้องใส่ในถุงและปิดอย่างแน่นหนาและควรบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสัตว์มากัดแทะและยังป้องกันการเป็นแหล่งรังของแมลงวันได้ด้วย

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ช่วงนี้ อากาศของประเทศไทย จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารอาจบูด เสียได้เร็วมากยิ่งขึ้น ขอให้ประชาชนสำรวจอาหารก่อนรับประทาน หากมีกลิ่น รส รูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรใส่ใจเรื่องของสุขาภิบาลของร้าน และสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร ในส่วนของร้านอาหารราดแกงควรอุ่นอาหารเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม